انجمن افغانها در سویدن | په سویدن کی دافغانانو ټولنه | Afghanska Föreningen i Sverige

Blog

خبرهاي سويدن

Gott Nytt År!

!سال نو عيسوي برايتان مبارک

همه زندگي تان مثل اين گلباغ رنگين باشد
روی گلباغ  رنگين  کليک کنید، یک صفحه ئی سیاه باز میشود، بعداٌ به روی صفحه، موس را گذاشته کليک کنید و آنرا بچرخانید ببینید چه واقع میشود.ارسالي :صالحه وهاب واصل

{youtube}Oh_OyY5_Ye4{/youtube}

Lämna ett svar