انجمن افغانها در سویدن | په سویدن کی دافغانانو ټولنه | Afghanska Föreningen i Sverige

Blog

Uncategorised

وحيد سروري بعد از هفت سال اجازه اقامت گرفت

امروز سه شنبه مورخ 24 ماه 2011 آقاي وحيد سروري يک مژده خوب داد او از شهر بوروس زنگ زد وگفت که امروز اجازه اقامت دريافت نمود. آقاي وحيد سروري به تاريخ 25 ماه مي 2004 به سويدن آمد وتقاضاي پناهندگي نمود . او چند سال پيش اقامت يکساله دريافت نمود وسپس اقامت تمام شد وچند بار تصميم گرفت که سويدن را ترک گويد. اما خوشبختانه

تسليم نشد ومبارزه نمود . اکنون او صاحب يک رستورانت در شهر بوروس است و کارفرما

براي آقاي وحيد سروري دريافت اجازه اقمت را از صميم قلب تبريک گفته وموفقيت هاي بيشتر را برايشان آرزو ميداريم

Lämna ett svar