انجمن افغانها در سویدن | په سویدن کی دافغانانو ټولنه | Afghanska Föreningen i Sverige

Blog

Aktuell Val i Sverige انتخابات چهره های ممتاز خبرهاي سويدن

مصاحبه ها با دو کاندید افغانتبار برای پارلمان سویدن

مصاحبه با مریم جان اصغری کاندید برای پارلمان سویدن و شورای شهری استاکهولم  از طرف حزب سوسیال دموکراتها(S ) در حوزه انتخاباتی کمون استاکهولم


 

ګفتګو با جناب نعیم یوسفی کاندید برای پارلمان سویدن و شورای شهری کمون اسکیلستونا (Eskilstuna  ) از طرف حزب چپ (V ) در حوزه انتخاباتی سورملند (Södermanland )ویا Sörmland

 

Lämna ett svar