انجمن افغانها در سویدن | په سویدن کی دافغانانو ټولنه | Afghanska Föreningen i Sverige

Blog

خبرهاي سويدن

تغيير وقت در سراسر اتحاديه اروپا

امروز يکشنبه مورخ 28 مارچ وقت تابستاني آغاز شده و يک ساعت به جلو  کشيده شده است . فراموش نکنيد

Lämna ett svar