انجمن افغانها در سویدن | په سویدن کی دافغانانو ټولنه | Afghanska Föreningen i Sverige

Blog

خبرهاي سويدن

بزرگترين تظاهرات در مخالفت باورود دموکراتهاي سويدن به پارلمان

روز دوشنبه مورخ 20 سپتمبر، شهر ستوکهولم شاهد بزرگترين تظاهرات در اعتراض به ورود دموکراتهاي سويدن به پارلمان سويدن بود.سازماندهي اين تظاهرات توسط يک دختر جوان هفده ساله بنام فلیسیا مارگینه ائو از کمون سولنتونا (ستوکهولم ) از طريق فيس بوک در زمان بسيار کوتاه صورت گرفت . در نتيجه به ساعت 18.00 حدود 10000 نفر در ميدان سرگل شهر ستوکهولم و حدود 2000 نفر در شهر مالمو جمع شدند . فلیسیا مارگینه ائو ميگويد که او در شب انتخابات با دوستانش تصميم گرفت که تظاهراتي را سازماندهي نمايد که در ظرف يکساعت مورد تأئيد400 نفر قرار گرفت و فرداي آن اينتعداد به سه هزار نفر رسيد. شعاراين گردهمايي( بدون جنجال ، فقط محبت ) و آنها درشعارهايشان ميگفتند که                     ” پارلمان سويدن جاي نژادپرستان نيست!” و ”   

Mäktig demonstration mot SD på Sergels torg

 

Felicias besvikelse var stor när det visade sig att Sverigedemokraterna hade kommit in i riksdagen. Foto: Privat

foto:bamdapress

 

     

Lämna ett svar