انجمن افغانها در سویدن | په سویدن کی دافغانانو ټولنه | Afghanska Föreningen i Sverige

Blog

Uncategorised

اعلان فاتحه

 فريده زيرك ، رئيس اسبق انجمن افغانها در سويدن – دختر؛ داكتر اسدالله زيرك – داماد؛ وحيدالله زيرك، جاهدالله زيرك، حمايت الله زيرك و فروغ زيرك – نواسه ها؛ محمد آصف زيرك و محمد آصف صديقى – خواهرزاده هاى داماد؛ احمد ضيا احمدى و سليمان احمدي ـ پسران ماماي داماد؛ 

نسبت وفات زليخا جاغورى خانم مرحوم مستوفى محمد عيسى خان جاغورى كه جنازه قبلأ در كابل به خاك سپرده شده به اطلاع دوستان ميرسانند كه فاتحه مردانه و زنانه به روز شنبه مورخ ١٢ فبرورى سال ٢٠١١ ميلادى در مسجد فيتيا  از ساعت 12.30الى 14.00 برگزار ميگردد

ابراز تسليت

انجمن افغانها در سويدن عميق ترين مراتب تسليت خويشرابمناسبت وفات  مرحومه مغفوره زليخا جاغوري به محترمه فريده زيرك ، محترم داكتر اسدالله زيرك ،  وحيدالله جان  زيرك، جاهدالله جان زيرك،  حمايت الله جان  زيرك ، فروغ جان  زيرك ، محمد آصف زيرك ، محمد آصف صديقى ، احمد ضيا احمدى ، سليمان احمدى ، سايراعضاي خانواده ، اقارب ودوستان ايشان ابراز داشته واز خداوند متعال براي مرحومه مغفوره طلب آمرزش نموده و جايگاهش را در بهشت برين تمنا مينمايد

Lämna ett svar