انجمن افغانها در سویدن | په سویدن کی دافغانانو ټولنه | Afghanska Föreningen i Sverige

Blog

خبرهاي سويدن

ازداج ولیعهدسويدن و وضعیت مالی پادشاه

Den 19 juni teckentolkas delar av sändningen. Se här!

 نزده جون روز تاريخي و فراموش ناشدني

روزشنبه ۱۹ جون، مراسم ازدواج شاهزاده ویکتوریا(خانواده برنادوت )، ولیعهد سويدن برگزارشد

مروري بر تاريخچه سلسله برنادوت در سويدن

Bröllopsfesten tjuvstartar i kväll

Liten insyn i kungafamiljens ekonomi

 http://www.youtube.com/watch?v=2g7g8SwzejY

در مراسم عقد ویکتوریا، ولیعهد سوئد(سويدن ) با دانیل وستلینگ، ۱۲۰۰ مهمان حضورخواهندداشت که ازجمله می توان به خویشاوندان، دوستان، نمایندگان پادشاهان کشورهای دیگر، شخصیت های مهم سیاسی، اجتماعی و اقتصادی سوئد، روزنامه نگاران و بسیاری از هنرمندان اشاره کرد. اما درمیان این مهمانان، سفرای کشورهای دیگرنیزخواهندبود که به ویژه حضور برخی از آنها با پرسش های زیادی روبروشده است

 

از مدت ها پیش انتشار خبرها و گزارش های گوناگونی دراین رابطه در رسانه های سوئد و حتی جهان آغازشده و همچنان ادامه دارد.
پیش بینی می شد که این ازدواج باعث افزایش شمار توریست ها و بالارفتن درآمد ازجمله بسیاری از صاحبان هتل ها و رستوران ها شود. اینک گفته می شود که پیش بینی ها درمورد افزایش درآمدها چندان با واقعیت همخوان نبوده و میزان آن تاکنون کمتراز حد پیش بینی بوده است.
در رابطه با نقش دولت در برگزاری این ازدواج، تنها اشاره ای می کنیم به فعالیت های وزارت دفاع. این وزارت خانه از حدود یک سال پیش برنامه هایی را برای اجرا در روز ازدواج تدارک دیده است که ازجمله می توان به حضوربیش از ۶۰۰۰ نظامی  و نمایندگان سازمان های داوطلب در مسیرعبور عروس و داماد اشاره کرد. همچنین ۲۰ فروند کشتی در استکهلم پهلو خواهندگرفت و هواپیماهای جنگی نیز به پروازهای نمایشی خواهندپرداخت.
ازسوی دیگر باافزایش خبرهای مربوط به این ازدواج، موقعیت نظام پادشاهی درسوئد، میزان طرفداری یا مخالفت با آن نزد مردم و حتی گذران خانواده سلطنتی و درآمدهای آنها نیز در رسانه ها مطرح شده است.
اکوت، واحدخبر رادیو سوئد در گزارشی که امروز منتشرکرده به وضعیت مالی و درآمد خانواده سلطنتی پرداخته است. براساس این گزارش از آغاز سال ۲۰۰۰ تاکنون، خانواده ی سلطنتی حدود یک میلیاردکرون از درآمدهای مالیاتی کشور، از پارلمان دریافت کرده است. مخارج دربار ازجمله هزینه ی فعالیت های پادشاه و حقوق کارکنان و خدمه و نگهداری از میراث فرهنگی که  متعلق به کشوراست و خانواده سلطنتی از آنها استفاده می کنند، مانند قصرها باید از این بودجه تامین شود.  درمجموع نیمی از هزینه ای که دراختیار پادشاه قرارمی گیرد  و اداره ی قصر نامیده می شود، قابل حساب رسی و کنترل است که توسط سازمان بازرسی کل کشورانجام می شود و نیم دیگر این مبلغ که دراختیار اداره دربار قرارمی گیرد و صرف اموردربار و حتی فعالیت های مالی خانواده سلطنتی می شود، قابل حساب رسی نیست. این دو اداره در سال ۲۰۰۹ جمعا ۲۱۶ نفر را در استخدام داشتند که معادل ۲۰۳ کارمند تمام وقت محسوب می شود. ۵۲ درصد ازاین کارکنان را زنان و ۴۸ درصد را مردان تشکیل می دهند. متوسط سن این افراد نیز حدود ۵۰ سال است. درطول سال گذشته ۵۵۰ نفر نیز بطور موقت با مدت زمان متفاوت در قصر و مکان های متعلق به خانواده سلطنتی به کارپرداخته اند که درمجموع مشابه ۶۱ کار تمام وقت محسوب می شود.  

محمدعقیلی
mohamed.aghili

منبع : سايت پژواک،راديو سويدن 

  

 

 

Lämna ett svar