انجمن افغانها در سویدن | په سویدن کی دافغانانو ټولنه | Afghanska Föreningen i Sverige

Blog

سيمينارها

YCFاشتراک چهار جوان پیشتاز افغان در برنامه

 

چهار تن از جوانان پیشتاز افغان هر یک شکریه رجبی، عبدالغفور رفیعی ، نظیفه علیزاده  و مریم صافی در برنامه YCF انستیتوت سویدن

 که از تاریخ 8 الی 24 سپتمبر 2015 در شهر استاکهولم سویدن و از تاریخ 14 الی 19 فبروری 2016در  شهر مالموی سویدن برگزار گردید، موفقانه اشتراک نموده و دیپلوم اخذ نمودند

 

 یک برنامه رهبری میان فرهنگی بوده که به هدف زمینه سازی فرصت مباحثه و شریک ساختن آموخته ها بین رهبرانYCF

 جوانان از کشور های آسیایی جنوبی همه ساله برگزار میگردد. این برنامه جهت توانمند سازی هرچه بیشتر جوانان اشتراک کننده ، مهارت های جدید را ارایه نموده، فرصت توسعه ارتباطات را فراهم نموده و ابزار نوآوری را در دسترس ایشان قرار میدهد.  برای معلومات بیشتر راجع به این برنامه به لینک زیر مراجعه نمایید

https://eng.si.se/areas-of-operation/leadership-programmes-and-cultural-exchange/young-connectors-of-the-future-programme/application-process-for-young-connectors-of-the-future/

Lämna ett svar