انجمن افغانها در سویدن | په سویدن کی دافغانانو ټولنه | Afghanska Föreningen i Sverige

Blog

Asylsökande

UPPROP

TRANSNATIONELLT NO BORDER-LÄGER I STOCKHOLM 17/6 – 24/6 2012
– Gränser dödar
– Gränser exploaterar
– Gränser finns i Stockholm
12 miljoner människor befinner sig på flykt.
235 900 människor sökte asylum inom EU 2010.
2000 människor dog i medelhavet under 2011 när de försökte ta sig från Lybien eller Tunisien.

 

VAD ÄR ETT NO BORDER-LÄGER?
No Border-lägret i Stockholm bygger på den tradition av No Border-läger som organiserats världen över sedan 90-talet. Lägret är varken beroende av ett definierat koncept eller en organisation – det är en mötesplats vi skapar för att förena våra kamper, våra erfarenheter och viljor för att få ett slut på en värld dominerad av gränser människor emellan.
Lägret handlar det om att bygga upp en autonom frizon för att bo, diskutera, kunskapsutjämna och agera kring gräns- och säkerhetspolitik, migration och alla människors rätt att leva var de än så önskar utan att någonsin bli stämplad illegal.

VARFÖR I STOCKHOLM?
Gränser drabbar oss alla, men de drabbar oss olika beroende av genus, klass och etnicitet. Statens kontroller och våld sker inte bara vid gränsområden utan också på flygplatser, hamnar, tunnelbanor, arbetsplatser, sjukhus, skolor, gator och torg. Den sprider sig som en gas i luften vi andas och blir en del av vår vardag. Den ständiga jakten på utomeuropeiska migranter legitimerar förföljelse av alla som inte verkar passa in. Gränser skapar rasism.
Gränspolitiken är gemensam inom EU och sverige har en aktiv roll. Tillsammans med unionen kriminaliseras ickeeuropéer som korsar gränser, sätts i fängelse och deporteras; migration är numera ett säherhetshot. I sverige ska den också bli alltmer effektiv och billig. Den effektiviseras genom att specialtränade civilpoliser i samarbete med skatteverket gör razzior på arbetsplatser, snabbare asyl handläggning och utvisningsverkställanden och koordinerade massdeportationer i samarbete med FRONTEX. Redan i år har utvisningarna ökat med 40 %.
Människor i en osäker situation som gränserna skapat exploateras av kapitalismen. De skapar arbetare som är billig och utbytbar arbetskraft åt staten och privata aktörer. Arbetare som utnyttjas samtidigt som de används för att underminera lönenivåer och sociala skyddsnät. Gränspolitiken gör också att företag kan tjäna stora pengar på att förse staten med kontroll, identifiering och övervakning då den uppfunnit ett säkerhetsbehov.
Gränspolitikens våld förs alltid i det tysta. I slutna häkten leds människor i blöja, handfängslen och proppade med lugnande till det väntande planet genom godsingången. Förvaren byggs i städers utkanter, gömda i industriområden eller långt bort från allmänheten. Företag kan oproblematiskt tjäna pengar utan ansvar i en extremt lönsam sektor.
Men det här är någonting som vi aldrig har en moralisk skyldighet att acceptera eller upprätthålla. Gränser krossas ständigt genom att passeras utan ‘rätt’ papper; systemet med medborgarskap utmanas av de som existerar utan medborgarskap; murar faller genom att de klättras över. Vi uppmanar alla att ta sitt hat mot gränser till gatorna i Stockholm och bryta tystnaden genom att konfrontera gränsvåldet. Vi uppmanar till en vecka av direkt aktion mot gräns- och säkerhetspolitiken. Kom till Stockholm och visa ditt motstånd mot rasismen och din kärlek till en värld utan gränser, papper och kontroll. Kom och riv ner det som förtrycker oss och skapa något nytt.

VAD ÄR LÄGRETS MÅL?
– Att sätta fokus och agera mot de privata intressen som tjänar pengar på att understödja den statliga deportationsapparaten.
– Att kunskapsutjämna och skaffa verktyg i hur vi tillsammans kan bygga upp vår kunskap/kännedom för att bättre kunna bedriva solidaritetsarbete och motstånd mot den statliga migrationspolitiken
– Att föra in argumentet om en gränsfri värld och möjlighet för fri rörlighet för alla människor in den allmänna debatten om migration

NÄR?
– Lägret börjar byggas upp från och med vecka 24
– Aktiviter drar igång den 17/6 och varar fram till 24/6
– 17/6 organiseras en bred massdemonstration för en värld utan gränser
– 18/6 organiseras en solidaritetsdemonstration med de fängslade på förvaret i Märsta
– Det organiseras också aktioner under veckan som riktar sig mot repression, företag som tjänar pengar på deportationsmaskineriet, företag som utnyttjar arbetare med annan pappersstatus än medborgarskap och säkerhetspolitik

LÄGRETS GRUNDLÄGGANDE PRINCIPER:
– Lägrets filosofi är självorganisering, autonomi och decentralisering. Lägret förkastar kapitalismen, som när sig på krig och misär, och tar skydd bakom nationalstaten och dess gränser för att överleva.
– Alla om deltar i lägret förväntas att respektera olika politiska åskådningar och aktioner. Vi visar solidaritet med alla deltagare och tar inte avstånd från dessa för personlig eller politisk vinning, utan respekterar alla taktiker.
– Alla som deltar i lägret förväntas stå tillsammans i solidaritet mot alla former av repression.
– Sexism, rasism, homofobi, transfobi eller andra former av förtryck och diskriminering är inte välkomna, och kommer inte att accepteras i lägret.
– Lägret står i konflikt med alla former av auktoritära strukturer och vill genom direkt aktion motarbeta dessa, och erbjuda alternativ.
– Repression drabbar oss alla. Gränser innebär också ett motstånd som inkluderar, men inte begränsar sig till, anti-fascism, klasskamp, kampen miljön och djurrätt, feminism och queermotstånd. Vi bjuder in alla grupper, organisationer, kollektiv och individer att utföra decentraliserade aktioner under hela lägret, och att på alla möjliga sätt agera mot migrationspolitiken!

HUR KAN DU STÖDJA OCH HJÄLPA TILL MED LÄGRET?
Ett självorganiserat läger blir naturligtvis ingenting annat än vad vi själva gör av det. Alla kan finna roller att fylla och hjälpa till på sitt sätt.
– Du kan medverka i organiseringen av lägret genom att involvera dig i någon av arbetsgrupperna som jobbar med logistik, mobilisation, media, workshopprogram, massdemonstrationen den 17/6, matlagning, översättningar/tolka, sjukvård, juridisk hjälp.
– Du kan ge oss tips eller föreslå en workshop, filmvisning, föreläsning och så vidare. Temat bör dock ha någon anknytning till gränspolitik.
– Du kan mobilisera, stoppa deportationer, delta i på lägret, gå med i den stora demonstrationen, besöka personer som sitter i förvar eller använda din kreativitet för att på andra sätt sätta käppar i hjulet för den den statliga gränspolitiken
– Du kan organisera en stödfest, en stödspelning eller anordna andra aktiviteter för att kunna stödja lägret finansiellt.
– Du kan ge oss tips på mark, lokaler eller andra sovplatser för aktivister.
– Du kan donera pengar eller material.
– Du kan låna ut välbehövlig logistik (tält, skåpbilar, byggmaterial etc…)

noborderstockholm.org
info@noborderstockholm.org
Account (PostGiro): 62 88 02 – 1
IBAN: SE49 9500 0099 6042 0628 8021
BIC (swift-adress): NDEASESS

http://www.noborderstockholm.org/sv/

Lämna ett svar