انجمن افغانها در سویدن | په سویدن کی دافغانانو ټولنه | Afghanska Föreningen i Sverige

Blog

Asylsökande

Svenska regeringen till angrepp mot Grekland

Nye arbetsmarknadsministern Tobias Billström skjuter frågan om könskvotering på framtiden. Foto: Henrik Montgomery / Scanpix

Grekland har att vänta kraftig kritik från de övriga EU-länderna för hur man tar hand om asylsökande.

När EU:s migrationsministrar möts i Bryssel nästa vecka kommer Grekland att få hård kritik för brister i flyktingmottagning och sättet asylsökande behandlas på

För några dagar sedan beslutade det svenska Migrationsverket att flyktingar inte längre kan skickas till Grekland och så här säger migrationsminister Tobias Billström.

– Den grekiska regeringen har ett mycket stort ansvar för att arbeta med de här frågorna. Nu kan vi notera att man fortfarande inte i den grekiska regeringen ens har en minister utsedd för att hantera de här frågorna. Det finns alltså ingen att föra samtal med som läget ser ut i dag, säger Tobias Billström.

Situationen i Grekland innebär att EU:s princip om att asylsökande ska få sin sak prövad i det område de först kommit till inte fungerar.

Läget i Grekland innebär att det svenska Migrationsverket inte längre skickar tillbaka asylsökande till Grekland. Just nu handlar det enligt uppgift till Ekot om etthundrafemtio personer.

Ett av problemen är att Grekland inte klarar att bevaka sin egen gräns mot Turkiet. Ett tolv kilometer långt gränsavsnitt där det i dag kommer mellan hundra och fyrahundra personer.

Grekland har begärt EU-hjälp med att kontrollera gränsen. Men begäran har kommit sent och när EU:s migrationsministrar möts i Bryssel på måndag blir kritiken mot den grekiska regeringen hård enligt Sverige migrationsminister.

– Jag känner och vet att det finns många stater i unionen som börjar bli trötta på att den grekiska regeringen inte förmår samla ihop sig till en strategi på den här punkten. Från svensk sida kommer vi vid rådsmötet att ge uttryck för åsikten att Grekland måste förbättra sina system, säger Tobias Billström.

EU-kommissionär Cecilia Malmström är i dag i Grekland för att på plats se vad som händer och hon håller med när det gäller kritiken mot Grekland.

– Ja, de har inte gjort tillräckligt. Deras system fungerar inte i enlighet med europeiska normer. Jag delar den kritiken fullt ut. Det är också därför vi försöker jobba med den grekiska regeringen för att de ska få ett sådant här system på plats. Vi kan tillhandahålla expertis, kunskap och pengar men vi kan inte göra det åt dem. De måste ta de första stegen, säger Cecilia Malmström.

Lämna ett svar