انجمن افغانها در سویدن | په سویدن کی دافغانانو ټولنه | Afghanska Föreningen i Sverige

Blog

Asylsökande

Stor brist på tolkar till asylsökande

Systemet med domstolsprövning av asylsökandes fall har lett till förbättringar genom att det exempelvis blir muntliga förhandlingar, enligt en statlig utredning. Men det finns problem, bland annat är det är stor brist på tolkar

Migrationsverket. Foto: Scanpix. 

 

– Jag anser att det är ett mycket allvarligt problem och därför har jag påpekat det i betänkandet. Jag vill inte påstå att det lamslår arbetet men jag kan redovisa att vi har fått tydliga klagomål domstolarna och Migrationsverket om att man har svårigheter att skaffa tolkar med tillräcklig kompetens för att klara uppgifterna, säger utredaren Bertil Hübinette.

Enligt Bertil Hübinette borde fler tolkas utbildas och domstolarna och Migrationsverket har bättre listor över möjliga tolkar.

Att de asylsökande och domarna förstår varandra är avgörande för att processerna ska bli rättvisa.

Systemet med att Migrationsverkets asylbeslut kan överklagas till migrationsdomstolar med Migrationsöverdomstolen som högsta distans har funnits i funnits i tre år.

Systemet skulle bli bättre om Migrationsöverdomstolen genom fler beslut klargjorde praxis på vissa områden, enligt Hübinette.

Exempelvis har det varit heta diskussioner om huruvida det är rätt är att skicka tillbaka asylsökande till Irak.

Knäckfrågan är vad som utgör en väpnad konflikt som gör att en asylsökande har rätt till svenskt uppehållstillstånd. 

Bertil Hübinette efterlyser fler praxisfall från Migrationsöverdomstolen.

– Vi har fått många synpunkter med just det innehållet. Intresset och behovet av ledande uttalanden från Migrationsöverdomstolen är helt klart belagt och det framför jag också i betänkandet, säger Bertil Hübinette.

Totalt sett verkar asylsökandes biträden, domstolar, Migrationsverket och andra berörda nöjda med systemet. Inte minst med att parterna nu i flera fall möts för muntliga förhandlingar.

– Reformen har fallit väl ut, både när det gäller öppenhet, tydlighet, bättre beslutsunderlag och skapandet av praxis på migrationsrättens område, säger Bertil Hübinette.

Migrationsverkets generaldirektör Dan Eliasson hade väntat sig mer av utredningen. Eliasson säger till TT att han väntade sig förslag som gjorde det lättare för barn att få uppehållstillstånd.

Mats Eriksson
mats.eriksson.ekot@sr.se

http://www.sr.se/cgi-bin/ekot/artikel.asp?Artikel=2926163

Lämna ett svar