انجمن افغانها در سویدن | په سویدن کی دافغانانو ټولنه | Afghanska Föreningen i Sverige

Blog

Asylsökande

MP hotar bryta migrationssamarbetet

Miljöpartiet hade i går kväll ett krismöte om partiets migrationsöverenskommelse med regeringen – och enligt språkröret Gustaf Fridolin är samarbetet av allt att döma är över.

Det avgörande för Miljöpartiets avståndstagande är att migrationsminister Tobias Billströms hävdar att Miljöpartiet står bakom gränspolisens kritiserade ID-kontroller i tunnelbanan, men också att regeringen lämnat besked om att  man inte tänker ändra formuleringen ”synnerligen ömmande skäl”, säger språkröret Gustaf Fridolin:

– Regeringen har meddelat att man inte är intresserad av att göra den förändringen, den som säger att bestämmelsen om synnerligen ömmande omständigheter; den som handlar om barn som växt upp här, människor som har hela sina liv här, som är svårt sjuka och behöver vård, och som ska få möjlighet att starta sina liv och få möjlighet till  uppehållstillstånd. Regeringen är inte beredd att göra det, då lever inte överenskommelsen längre, den är bara ett papper tills det som står i den blir verklighet, säger Fridolin.

Överenskommelsen slöts för två år sedan. Stycket som Fridolin hänvisar till, tolkar regeringen och Miljöpartiet på två olika sätt.

– Vi hoppas förstås fortfarande att regeringen är intresserad av att hedra hela överenskommelsen, alla punkterna, säger Fridolin.

Är det självklart för dig att det besked ni fick i går från regeringen är ett officiellt besked som regeringen står bakom?

– Jag hoppas egentligen att det inte är det. Min förhoppning skulle ju fortfarande vara att hela den överenskommelse som vi slöt också blev verklighet.

Det är efter de senaste veckornas kritik mot gränspolisens ID-kontroller i tunnelbanan i jakten på papperslösa och om Miljöpartiets överenskommelse med regeringen sanktionerade detta – som i gårkväll fick partistyrelsen att sätta ner foten. I överenskommelsen finns en skrivelse som migrationsminister Tobias Billström lutar sig mot – och som Miljöpartiet skrivit under – som lyder ”Arbetet med att öka effektiviteten i såväl det självmanda som tvångsvisa återvändandet ska fortsätta.”

– Alltså, återvändandet är allt som handlar om allt som har med myndigheternas arbete med återvändandet att göra. Det är inte någon del som är utesluten. Bara för att vi inte räknar upp Migrationsverket, gränspolisen, kriminalvårdens transporttjänst, och faktiskt också  migrationsdomstolarna, så betyder inte det att någon del är utesluten. Återvändandet är hela kedjan, från a till ö, från limpa till ax, säger Tobias Billström.

Men Miljöpartiets språkrör Gustaf Fridolin håller inte med och menar att Tobias Billströms tolkning ytterligare försvårar och undergräver migrationsöverenskommelsen:

– Självklart är det så att om vi har en överenskommelse som handlar om att Sverige ska bli mer öppet och mer humant och Moderaterna sänder ut signaler att man nog skulle vilja gå åt andra hållet, som Tobias Billström har talat om, och använder överenskommelsen som intäkt för att genomföra förändringar till exempel genom styrningen av polisen, som har styrt Sverige åt andra hållet. Då blir det en stor knäck i förtroendet.

Migrationsministern Tobias Billström vill inte ge något svar på frågan om han defenitivt säger nej till att göra lagstiftningen mer generös, inte heller staminister Fredrik Reinfeldt.

– Vi är beredda att fullfölja det som står i överenskommelsen, däremot så vill vi inte ändra överenskommelsen därför att den är ju ingången mellan alliansregeringen och Miljöpartiet på ett sätt som alla måste ta ansvar för och som måste också se till allt som står i den.

Och när det gäller just den här formruleringen om synnerligen ömmande omständigheter. Vad är regeringens besked då?

– Att den överenskommelsen gäller.

Vad är ert besked? Kan det bli förändringar eller är det uteslutet?

– Nej, alltså överenskommelsen gäller, och den gäller i alla de formuleringar som vi har använt.

http://sverigesradio.se/sida/gruppsida.aspx?programid=83&grupp=10974&artikel=5473524

 

Lämna ett svar