انجمن افغانها در سویدن | په سویدن کی دافغانانو ټولنه | Afghanska Föreningen i Sverige

Blog

Asylsökande

Migrationsverket grillades av politikerna

Efter en rad uppmärksammade fall med flyktingbarn och kraftigt ökade fall av ensamkommande flyktingbarn höll socialförsäkringsutskottet i dag en utfrågning med Migrationsverket.

– Många frågor, bra information. Jag upplever att det varit en bra diskussion och såvitt jag kan se följer Migrationsverket den lagstiftning som finns, sa Socialdemokraternas talesperson i migrationsfrågor, Fredrik Lundh Sammeli, efter utfrågningen.

Det var en lång utfrågning, närmare en och en halvtimme, som utskottet hade med migrationsverkets generaldirektör och rättschef.

Det övergripande ämnet var verkets arbete med barnärenden. Bakgrunden är det snabbt växande antalet barn som kommer hit ensamma, men också några medialt uppmärksammade fall där Migrationsverkets agerande blivit kritiserat och ifrågasatt.

De flesta ledamöterna verkade dela Fredrik Lundh Sammelis uppfattning – Migrationsverket har skött sina uppgifter.

Men det gäller utifrån den lagstiftning som gäller, sade flera partier som upprepade sina gamla krav att skälen för att barn ska få stanna bör ändras och vara mindre hårda.

– I den mån man tycker, som jag till exempel tycker, att barnets rätt tillräckligt kommer till sin del alla gånger i svensk lagstiftning så är det vi, vårt ansvar, att diskutera förändringar och förbättringar i lagen, sa Folkpartiets Ulf Nilsson.

Vänsterpartiets talesperson i migrationsfrågor, Christina Höj Larsen hade samma synpunkt, lagen måste ändras.

– Och då krävs faktiskt politisk vilja. Man kan inte låtsas att allting är byråkrati, sa hon.

Socialdemokraternas Fredrik Lundh Sammeli menade att lagen slår fel, den tolkas för restriktivt.

– Det här var inte det lagstiftaren menade när vi gjorde förändringen för några år sedan. Den har blivit för restriktiv och vi behöver få till en förändring.

Men socialförsäkringsutskottets ordförande, moderaten Gunnar Axén, ställde sig inte bakom kraven på en lagändring. Tvärtom.

– Lagändringar är en fråga vi får diskutera politiskt, och där finns det ju emellanåt olika uppfattningar mellan partierna. Jag ser inte några behov i dagsläget av att göra några förändringar av lagstiftningen.

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=5287759

 

Lämna ett svar