انجمن افغانها در سویدن | په سویدن کی دافغانانو ټولنه | Afghanska Föreningen i Sverige

Blog

Asylsökande

Många afghanska tolkar får inget skydd i Sverige

Försvarsmakten till tolkar: Sök asyl via Pakistan

FP om tolkarnas situation: Inte moraliskt rätt

Inget ansvar tas för dem som inte längre har en anställning

Försvaret tar inget ansvar för de tolkar som tidigare har arbetat för Sverige i Afghanistan. När deras anställningskontrakt löpte ut upphörde också försvarsmaktens ansvar för tolkarna, visar ett tidigare hemligstämplat dokument. Det här går på tvärs mot Försvarets tidigare budskap att Försvarsmakten tar ansvar för tolkarnas skydd och säkerhet

Arash Majeed arbetade som tolk åt försvarsmakten under tre år, men när han kände sig hotad och sökte skydd så ville ingen hjälpa honom.
– De sade bara att de beklagade att de inte kunde göra något när det gällde min säkerhet, säger Arash Majeed, som slutade jobba för det svenska försvaret 2010.

Sedan dess har ingen pratat med honom om hans säkerhet, men själv är han övertygad om att farliga personer lätt kan få reda på var han bor.

– Fel personer kan lätt få reda på var jag är och vart jag åker.

Den svenska styrkan i Afghanistan avvecklas i år och frågan har väckts vad som kommer att hända med de tolkar som under åren har arbetat för Sverige. I slutet av förra året kom så beskedet att ett antal tolkar hade fått komma till Sverige som kvotflyktingar. Försvarsmaktens dåvarande insatschef, Anders Silwer, citerades i ett pressmeddelande:

”Försvarsmakten vidtar de åtgärder som är nödvändiga för att säkerställa att tolkarna i Afghanistan ska få det skydd de behöver.”

Försvaret hade i samarbete med Migrationsverket löst uppgiften, var beskedet. Av hänsyn till tolkarnas egen säkerhet ville man inte avslöja hur många det handlade om eller något om omständigheterna, men man garanterade att det har gjorts noggranna säkerhetsbedömningar för alla tolkar.

Men säkerhetsbedömningarna görs bara för de tolkar som i dag har kontrakt med Försvarsmakten. För de tolkar som redan har avslutat sin tjänst finns inget skydd alls, deras skyddsbehov kommer inte ens att utredas. Det framgår av en redogörelse till Försvarsdepartementet, som tidigare har hemligstämplats. Där står bland annat:

”Försvarsmakten vill särskilt påpeka att det påtagna ansvaret för civilt anställd personal upphör i samband med avslutad anställning.”

Det är inte känt hur många människor det handlar om, men minst 42 tolkar arbetade för den svenska styrkan i oktober 2012, enligt ett dokument från den svenska ambassaden i Afghanistan. Däremot är det okänt hur stor personalomsättningen har varit under de åtta år som Sverige har haft ansvaret för basen i Mazar-e Sharif. Därför är det omöjligt att säga hur många det handlar om totalt.

Men att försvarets ansvar upphör när anställningen upphör, det bekräftas av generallöjtnant Göran Mårtensson

– Vi har ju arbetsgivaransvaret för dem som är anställda. Där har vi ett tydligt arbetsgivaransvar. Det bryts ju om du avskiljer dig från den anställningen, säger han.

Flera tolkar som har arbetat för svenska Försvarsmakten intygar samma sak – inga uppföljningar och inget ansvar tas för dem som inte längre har en anställning.

Arash Majeed är rädd både för egen del och för sin familj. Han säger att han hade större förväntningar än såhär på Sverige och svenska Försvarmakten.

– Som de har behandlat sin lokalt anställda personal, det är verkligen frustrerande. Vi hade större förväntningar på de svenska styrkor som har jobbat här.

Arash Majeed heter egentligen något annat och i inslaget har han fått sina citat inlästa av en skådespelare för sin säkerhets skull. Mer om det här kan du höra i P1-morgon och i eftermiddag i Studio Ett.

Fernando Arias
fernando.arias@sverigesradio.se

Ci Holmgren
ci.holmgren@@sverigesradio.se

 

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=5840652

Lämna ett svar