انجمن افغانها در سویدن | په سویدن کی دافغانانو ټولنه | Afghanska Föreningen i Sverige

Blog

Asylsökande

Kritik mot utvisningen från flera håll

Ekot fortsätter rapporteringen om de barn, två och fyra år gamla, som ska utvisas med sin psykiskt sjuka mamma som har tankar på att döda dem och som inte får vara ensam med dem i Sverige. Nu kommer kritik mot utvisningen även från Barn- och ungdomspsykiatrin, Bup.

– Vi måste stoppa det här. Vi kan inte fortsätta på det här sättet. Om vi skickar de här barnen med den här mamman dit… Jag kan inte acceptera det, säger Christine Bertlin.

Hon får medhåll från psykiatern Ann-Mari Appelberg, som är starkt kritisk till utvisningen.

– Det är dokumenterat att modern inte kan ta hand om barnen. Det här är fullständigt obegripligt, det är faktiskt det, säger hon.

Pojkarna är två och fyra år gamla och födda i Sverige. Som Ekot tidigare berättat ska de nu utvisas med sin psykiskt sjuka mamma till Uzbekistan, trots att Socialtjänsten i sin senaste utredning bedömt att mamman kan vara farlig för barnen och därför inte får vara ensam med dem. Pappan i familjen, Giorgi Grigorian, måste vara närvarande.

Pappa Giorgi Grigorian ska utvisas till Azerbadjan samtidigt som Migrationsverket bestämt att barnen och mamman utvisas till Uzbekistan.

Ett uppbrott, som en utvisning, riskerar att allvarligt skada barnen, säger Christine Bertlin som bland annat har skrivit intyg till Migrationsverket där hon förklarar konsekvenserna av en utvisning.

– Det som jag har funderat kring, de skrivelser som vi har gjort, är om de överhuvudtaget har förstått dem.

Varför ställer du en sådan fråga?
– Om man förstår dem så förstår man också vilka risker det innebär att han ska åka med en mamma som inte fungerar.

Johan Ryltenius på Migrationsverket ger sin syn på saken:

– Migrationsverket måste ta hänsyn till alla läkarintyg och bedöma dem. Vi bedömer olika saker. Det är svårt men det är två olika saker. Det ena är hälsosituationen och det andra är möjligheten att verkställa ett beslut.

I dag presenterades en utredning om så kallade ömmande fall i asylutredningar. Enligt utredaren tar Migrationsverket hänsyn barnperspektivet. Barns ohälsa har setts som ömmande även när det inte handlat om allvarlig sjukdom.

Ekot har utan resultat sökt utredaren, Eva Lönqvist, och migrationsminister Tobias Billström för en kommentar.

När det gäller de två pojkarna, som själva lider av posttraumatiskt stressyndrom, har Migrationsverket alltså kommit fram till att de ändå ska utvisas.

Psykiatern Ann-Mari Appelberg tycker inte att Sverige lever upp kraven i barnkonventionen.

– När den ena föräldern faktiskt är så psykiskt instabil att barnpsyk och sociala myndigheter inte tycker att hon tar hand om dem, då tycker jag inte att Sverige lever upp till barnkonventionen och humanitetens krav. Det är orimligt, säger hon.

 

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=4483455

Lämna ett svar