انجمن افغانها در سویدن | په سویدن کی دافغانانو ټولنه | Afghanska Föreningen i Sverige

Blog

Asylsökande

Klart för nya EU-regler för rättssamarbete

EU:s justitieministrar och migrationsministrar gav i dag klartecken till nya regler för fördjupat samarbete på det rättsliga området och på migrationsområdet. Enligt justitieminister Beatrice Ask innebär överenskommelsen en balans mellan polisbefogenheter och individuella rättigheter

– Syftet med Stockholmsprogrammet är att sätta ut en ram för de kommande årens arbete, säger Beatrice Ask och fortsätter:

– Det är då det blir så otroligt viktigt att man lagt fast att vi inte bara ska ägna oss åt terroristbekämpning som enda fråga, utan att också det här med individuella rättigheter är väsentligt.

Passande nog blev det första december, första dagen med det nya EU-fördraget i kraft, som justitieministrarna och migrationsministrarna gav klartecken för det så kallade Stockholmsprogrammet inom EU.

Stockholmsprogrammet syftar på det fördjupade samarbete EU-länderna emellan på justitie- och migrationsområdet som är en innebörd av det nya EU-fördraget.

Det är ytterligare ett steg för att följa upp den fria rörligheten inom Europa, där både varor och människor, men också rättsfall och brott rör sig över gränserna.

Det handlar om mer polisiärt samarbete, nya regler för rättsprocesser som involverar personer i olika länder, men också saker som arvs- och gåvoregler inom Europa.

På migrationsområdet mer av gemensamma regler för asyl och migration, hur flyktingar som försöker ta sig in i EU ska hanteras och bemötas, nya former av arbets- och uppehållstillstånd för ickeeuropéer.

Stockholmsprogrammet är ett slags politisk avsiktsförklaring. Hur de nya reglerna ska utformas och hur det ska bli i praktiken ska EU-kommissionen under de kommande åren lägga fram lagförslag om.

I den nya EU-kommissionen blir det Sveriges nya kommissionär Cecilia Malmström som kommer att ha huvudansvaret för det.

Stefan Winiger, Bryssel
stefan.winiger@sr.se

http://www.sr.se/ekot/artikel.asp?artikel=3278518

Lämna ett svar