انجمن افغانها در سویدن | په سویدن کی دافغانانو ټولنه | Afghanska Föreningen i Sverige

Blog

Asylsökande

Information till asylsökande om razzior på arbetsplatser

Klimatet har hårdnat för asylsökande och papperslösa i Sverige. 
Gränspolisen har en särskild specialtränade civilpatrull – ”Möllevångspatrullen” – som gör civila razzior på arbetsplatser tillsammans med skatteverket. Spaningsarbete, id-kontroller på gatan och tips från allmänheten är andra nya metoder som används för att mer effektivt utvisa asylsökande utan uppehållstillstånd

Detta arbetssätt som startades i södra Sverige sprider sig i hela landet och har gjort att tvångsutvisningarna från Sverige ökat med 40 procent i år. 

I samband med att utvisningsprojektet startades skrev tidningar mycket om det ”Svarta Malmö” och pekade ut branscher och arbetsplatser där asylsökande jobbar för låga löner och under extrem dåliga arbetsförhållanden. Men skriverierna handlade inte om lösningar på hur dessa asylsökande kan få bättre lön eller bättre arbetsvillkor. Istället pekades  arbetsplatserna ut som i sin tur underlättade polisens arbete. Många asylsökande och arbetare utan uppehållstillstånd grips, sätts i förvar och utvisas. Varken polisen, migrationsverket eller de etablerade fackföreningarna bryr sig om att förändra villkoren för dessa arbetare. Många utvisas utan att ha fått sina löner eller får inte ens ta med sig sina tillhörigheter när de utvisas med tvång. Dessa skriverier och nyhetsinslag används av gränspolisen och migrationsverket för att rättfärdiga sina vidriga arbetssätt. Det är de asylsökande som inte har annan möjlighet att arbeta utan tillstånd som straffas hårdast genom att sättas i häkte och förvar och skickas tillbaka till de länder de har flytt ifrån. 

Numera slår patrullerna tillsammans med uniformerade poliser även till mot kaféer och föreningslokaler.

Vi vill uppmana dig att vara uppmärksam på gränspolisens och skatteverkets nya metoder. Dela med dig av informationen om civila patruller som spanar på papperslösa och polisens arbetssätt till andra asylsökande!

Att söka asyl är en mänsklig rättighet och kämpa för sin överlevnad är inte ett brott! Alla har rätt att stanna där de bor och arbetar!
Vi önskar dig lycka till!

Lämna ett svar