انجمن افغانها در سویدن | په سویدن کی دافغانانو ټولنه | Afghanska Föreningen i Sverige

Blog

Asylsökande

Hägglund: Viktigt beslut för enskilda människor

Migrationsverket får i uppdrag att redovisa hur verket kan bli bättre på att upprätthålla och stärka sin kompetens när det gäller att bedöma förhållanden för personer som tillhör religiösa minoriteter. Det beslutade regeringen i dag.

Frågan har blivit högaktuell genom att Sverige fått kritik för utvisningen av kristna irakier. Det är Kristdemokraternas ledare, socialminister Göran Hägglund, som drivit kravet i regeringen.

– Det har varit en väldigt viktig fråga för vår del.

Hur hårda har diskussionerna med de andra partierna varit?

– Det har varit diskussioner förstås, men alla fyra partier har enats och därmed har regeringen en gemensam position. Det är jag väldigt glad för.

– Jag tror att det är av väldigt stor betydelse för att upprätthålla förtroendet omkring processen och ytterst handlar det om enskilda människors framtid.

– De här besluten är ofantligt viktiga för enskilda människor.

Inom regeringen har det alltså pågått en intensiv diskussion om frågan där Moderaterna med migrationsminister Tobias Billström tonat ner behovet av ytterligare krav.

I och med dagens beslut kräver regeringen att Migrationsverket den 1 juni nästa år ska redovisa hur verket kan bli bättre på att upprätthålla och stärka kompetensen att bedöma förhållandena för personer som tillhör religiösa minoriteter. 

Migrationsverket ska också ta reda på om kompetensen behöver förstärkas för att säkerställa att relevant information finns tillgänglig om situationen för religiösa minoriteter.

Sverige har bland annat fått kritik av FN:s flyktingorgan UNHCR för att kristna irakier utvisas till Irak där de riskerar att utsättas för förföljelse, och där kristna just nu flyr till grannländerna.

– Det är viktigt att säga de personer som är satta att fatta de här allra svåraste besluten måste ha relevant kunskap på många olika områden, säger Göran Hägglund.

– Till det hör förstås också att man kan se situationen för religiösa minoriteter, för personer som konverterat och att man kan sätta det i ett sammanhang och bedöma vad som händer om de här personerna skulle skickas tillbaka till sina respektive hemländer.

– Därför är det väldigt viktigt att den här kunskapen finns.

Men enligt socialdemokraten Björn von Sydow som är med i den svenska delegationen i Europarådet är regeringens ökade krav på migrationsverket inget svar på kritiken mot utvisningarna av kristna irakier.

– Jag kan inte se annat än att det är tandlöst. Det har ingen bärighet mot Migrationsverkets beslutsfattande, säger Björn von Sydow.

Och chefen för Migrationsverket Dan Eliasson gör samma tolkning, och säger att regeringens skärpta krav inte kommer att märkas i hanteringen av asylärenden.

– Det kommer inte att märkas alls. Vi jobbar på som tidigare med hög kvalitet och hela tiden för att öka och förbättra vår kunskap om hur saker och ting ser ut. Världen förändras varje dag och vi måste följa med den utvecklingen, säger Dan Eliasson.

Lämna ett svar