انجمن افغانها در سویدن | په سویدن کی دافغانانو ټولنه | Afghanska Föreningen i Sverige

Blog

Asylsökande

Framgång i flera mål gällande överföring till Grekland

 

Migrationsdomstolen i Malmö har i två mål gällande dels två medborgare från Kongo, dels tre medborgare från Afghanistan, bedömt att sammanlagt fem personer inte skall överföras till Grekland för att få sin asylansökningar prövade där.

Skälet är att Grekland inte anses uppfylla de grundläggande kraven på en rättssäker asylprövning.

Domarna går emot en mängd andra domar i samma fråga från migrationsdomstolarna i Göteborg och Stockholm.

Av domarna framgår att asylprövningen i Grekland, trots omfattande kritik från FN, internationella humanitära organisationer och Europeiska Unionen och trots vissa politiska reformer som Greklands regering genomfört, har försämrats avsevärt.

Bland annat kan nämnas att inga medborgare från Afghanistan eller Irak beviljades internationellt skydd i första instans i Grekland.

Vidare framgår att 0,06 procent av alla asylsökande i Grekland beviljades internationellt skydd år 2008, jämfört med 36,2 procent i genomsnitt i de fem länder som tillsammans med Grekland tar emot flest antal asylansökningar.

År 2009 beviljades 1,2 procent av alla asylsökande internationellt skydd i första instans och sammanlagt 2 procent efter överklagande i andra instans.

Av domarna framkommer även att över 70 procent av asylsökande i Grekland som klagat till Europadomstolen gällande prövningen av deras asylärenden beviljats prövningstillstånd. Ett flertal anda länder inom EU har även avbrutit överföringen av asylsökande till Grekland.

Slutligen görs en detaljerad genomgång av bristerna i själva prövningsförfarandet i Grekland, som visar standardiserade beslut och avsaknad av möjlighet att pröva sakomständigheter vid ett överklagande.

Även om Migrationsdomstolens domar enligt mig vilar på ett gediget underlag är det intressant att Migrationsdomstolen väljer att åsidosätta tidigare praxis från Migrationsöverdomstolen, som möjliggjorde överföring till Grekland.

Migrationsverket har överklagat domarna, vika förmodligen måste prövas i Migrationsöverdomstolen. Samtidigt förutspår jag att det kommer att ligga en mycket stor press på Migrationsöverdomstolen att ändra tidigare praxis, eftersom den omfattande bevisning som finns i målet visar att Grekland, trots sina tidigare löften, inte avsevärt förbättrat sitt rättssystem avseende asylprövningar.

De två domarna är i princip skrivna likadant, men av olika domare.

Det finns några intressanta detaljer kring ombudet i ett av målen. Han är inte jurist utan studerar samhällsvetenskap vid Lunds universitet och är 28 år gammal. Han är aktiv i asylgruppen i Lund och kandiderar för partiet Feministiskt Initiativ.

Ombudet heter Andreas Ganslandt, som jag för övrigt vill passa på att gratulera. Vi bör alla vara imponerade av hans arbete, även om han möjligtvis fått hjälp av andra.

Det faktum att ännu ett ombud som inte är advokat eller jurist nått framgång i ett mycket komplicerat och viktigt mål, visar att kvalitén på många ombud och offentliga biträden som är advokater eller jurister, måste höja avsevärt. Om flera ombud utan formell yrkesutbildning kan lyckas så enastående finns ingen ursäkt till varför de med formell utbildning inte kan lyckas bättre och oftare.

 

Thabo 'Muso
Kyrkbacken 27
169 62 SOLNA

Mobil: 0732-301 032
Fax: 08-734 90 90

Lämna ett svar