انجمن افغانها در سویدن | په سویدن کی دافغانانو ټولنه | Afghanska Föreningen i Sverige

Blog

Asylsökande

Flyktingbarn ska behandlas som barn

Alla ensamkommande flyktingbarn som kommer till EU ska i första hand behandlas som barn och deras bästa ska alltid komma i första rummet.Cecilia Malmström (1:56)

Alla ensamkommande flyktingbarn som kommer till EU ska i första hand behandlas som barn och deras bästa ska alltid komma i första rummet. EU-kommissionären Cecilia Malmström intervjuas av Katarina Helmersson. Ekot. 2010-05-06. …

Det är en av de tio principer som ligger till grund för den aktionsplan för ensamkommande flyktingbarn som EU-kommissionären Cecilia Malmström presenterar just nu på en presskonferens.

Vi frågade henne för en stund sedan vilken betydelse planen kan få i praktiken.

– Det är ett första försök att att angripa de här problemen gemensamt. Det kommer väldigt många ensamkommande flyktingbarn, i huvudsak tonårspojkar, till EU. Vi behöver ha ett antal principer för hur vi ska möta de här barnen.

Tanken är att EU-länderna ska enas om ett avtal om vad som ska gälla för de omkring 100 000 barn som kommer ensamma till Europa varje år.

I botten ligger tio principer som utgår från FN:s barnkonvention. Konkret innebär den här planen bland annat att handläggningstiderna för asylprövningen inte får ta mer än ett halvår, att de ska bo under anständiga förhållanden och att de bara får låsas in om det anses vara absolut nödvändigt. Alla barn ska också få ett eget ombud.

– Det är oerhört viktigt att varje barn blir sett och får ett ombud eller en förmyndare eller hur man än löser det.

Den centrala frågan för EU är ändå att barnen i möjligaste mån aldrig ska lämna sina hemländer. Därför föreslår också Cecilia Malmström informationskampanjer i de länder varifrån flest barn reser, exempelvis Afghanistan, Irak och flera afrikanska länder.

– Vi ska hjälpa länderna de här barnen kommer ifrån. Där kan man jobba tillsammans med myndigheter, tillsammans med frivilliga organisationer, med biståndsorganisationer, med kyrkor och annat på plats för att hitta de här tecknen på plats så att inte barnen blir offer för flyktingsmugglare i första hand.

Så de här informationskampanjerna ska både förhindra smuggling och också ge en bild av hur svårt det faktiskt är att få stanna kvar i ett EU-land.

– Ja det är ju den verkligheten vi har.

Borde inte istället vara så att man underlättar för barnen att faktiskt få stanna för att de kanske behöver det?

– Jo men det är den andra delen av det hela. Dels får man försöka se till att de inte behöver komma på det sättet och sedan när de väl har kommit så säger vi att de ska få en individuell prövning i enlighet med alla konventioner. Man ska tänka på att det här är barn, säger EU-kommissionär Cecilia Malmström.

Lämna ett svar