انجمن افغانها در سویدن | په سویدن کی دافغانانو ټولنه | Afghanska Föreningen i Sverige

Blog

Asylsökande

Fler avvisningar ska ge plats åt nya asylsökande

Polisen vill snabba på avvisningen av asylsökande som fått avslag, så kallade verkställighetsärenden ska prioriteras skriver rikspolischefen i brev till landets länspolischefer. Att öka takten på avvisningarna är nödvändigt för att bereda plats för nya asylsökanden som väntas öka kraftigt nästa år.

– Det i sin tur kommer att öka trycket på förvarsplatser för Migrationsverket, vilket i sin tur innebär att det sannolikt blir fler som döms till utvisning. Det innebär i sin tur att trycket ökar på polisen och att så att säga balanserna i antalet människor ökar. Och det här är också ett sätt att avlasta Migrationsverket för att de bättre ska kunna ta hand om de nyanlända asylsökande, säger Sören Clerton som är chef för Centrala gränskontrollsenheten vid Riskpolisstyrelsen.

Migrationsverket har höjt sin prognos för antalet asylsökande. Till nästa år väntas 54 000 personer söka asyl i Sverige, bland annat väntar man på en stor flyktingvåg från Syrien. Samtidigt har 19 000 asylsökande fått beslut om avvisning. Hur många av dessa som lämnat Sverige är oklart. Polisen räknar med att tusentals vistas i landet illegalt. Men man har svårigheter att avvisa folk även när man hittar dem, säger Sören Clerton.

– Ett problem som vi ofta har är att de här personerna, även om de påträffas, inte är tillfredställande identifierade. Det är helt enkelt svårt att fastställa ens vilket land personen kommer ifrån. Och då är det omöjligt att utvisa en person.

Rikspolisstyrelsen samarbetar såväl med den lokala polisen som Migrationsverket för att hitta metoder som förenklar deras arbete. Man samarbetar också med EU:s gränskontrollsbyrå, Frontex, för att samordna verksamheten så att man får större kapacitet vid avvisningar, säger Sören Clerton, chef för Centrala gränskontrollsenheten vid Rikspolisstyrelsen.

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=3993&artikel=5341395

 

Lämna ett svar