انجمن افغانها در سویدن | په سویدن کی دافغانانو ټولنه | Afghanska Föreningen i Sverige

Blog

Asylsökande

Får inte varna kvinnor för män som misshandlar

Utländska kvinnor som kränks eller misshandlas av den man de kommit hit för att leva med, missgynnas av vissa regler och missas av myndigheter som skulle kunna hjälpa dem.

– Vi vet att det finns ett antal av de här männen som tar hit många kvinnor flera gånger om och att man avbryter relationen eller äktenskapet innan två år har gått, och då blir kvinnan utvisad om man inte kan visa att det finns andra omständigheter, säger landshövding Eva Eriksson som utreder kvinnornas situation åt regeringen.

– Det finns män som sätter det i system och man kan inte informera kvinnorna om mannen har något brottsligt bakom sig tidigare ifråga om misshandel eller tidigare kränkningar av kvinnor.

När kvinnan söker tillfälligt uppehållstillstånd för att leva med en svensk man, hindrar EG-rätten nämligen Migrationsverket från att pröva mannens eventuella brottsliga bakgrund. Regeln finns för att skydda hans integritet.

En annan regel är den så kallade tvåårsregeln, som innebär att den utländska parten i en ny relation får permanent uppehållstillstånd efter två år. Vissa män bryter förhållandet strax innan dess och kvinnan utvisas ofta till en svår social situation i ursprungslandet. I andra fall stannar kvinnan kvar i en dålig relation, av rädsla att bli utkastad ur Sverige.

Eva Erikssons uppdrag täcker inte tvåårsregeln men hon kommer att titta på den också.

– Jag kommer inte att böja mej för att ha synpunkter på den om jag tycker att det behövs.

Eva Eriksson tycker att de svenska ambassaderna utomlands måste göra mer för att informera kvinnorna om deras rättigheter innan de reser till Sverige.

– Något så enkelt som en broschyr tror jag skulle underlätta och förhindra mycket av den problematiken man nu ser.

 

Lämna ett svar