انجمن افغانها در سویدن | په سویدن کی دافغانانو ټولنه | Afghanska Föreningen i Sverige

Blog

Asylsökande

EU-team kan minska asyltryck

Publicerad: 18 februari 2009, 17.23. Senast ändrad: 18 februari 2009, 17.26

EU vill inrätta ett europeiskt asylkontor som ska bidra till ett mer enhetligt flyktingmottagande. Kontoret ska också kunna skicka ut expertteam för att hjälpa EU-länder med många asylsökande.

EU-kommissionen föreslog på onsdagen att ett stödkontor ska inrättas för asylmottagande. Det är ett led i EU-ländernas strävan att få mera likartade regler för hur asylsökande tas emot och behandlas. Kontoret ska till exempel organisera utbildningar för personer som arbetar med immigrationsfrågor, förbättra tillgången på information och visa på goda exempel som andra kan lära av.

Men kontoret ska också kunna stå för ett mycket handfast stöd om ett EU-land plötsligt får ta emot fler asylsökande än vad det mäktar med. Till exempel har Grekland, Malta och Italien, som ofta är första anhalt för personer som kommer till EU, fått kritik för stora brister i sitt mottagande. I det nya förslaget skulle ett expertteam kunna sändas iväg för att hjälpa till med det praktiska arbetet på plats.

EU-kommissionen konstaterar att det är väldigt stora skillnader mellan hur EU-länderna bedömer en asylansökan. En tjetjen som ansöker om asyl i Österrike har 63 procents chans att få ett positivt svar, enligt kommissionen. Lämnas samma ansökan in i Slovakien är möjligheten lika med noll. Och chansen att få stanna i Sverige är till exempel större än att det blir positivt besked i Grekland.

EU-kommissionen vill att ett beslut om kontoret ska fattas under det svenska EU-ordförandeskapet i slutet av nästa år. Då kan det komma i gång 2010, men först måste frågan om var kontoret ska ligga lösas av EU:s stats- och regeringschefer.

Lämna ett svar