انجمن افغانها در سویدن | په سویدن کی دافغانانو ټولنه | Afghanska Föreningen i Sverige

Blog

Asylsökande

En föreläsning om uppehållstillstånd på grund av anställning och starta eget på dari/persiska

Den afghanska föreningen i Stockholm ordnar informationsträff med juristen Nima Rostami:

En föreläsning om uppehållstillstånd på grund av anställning och starta eget på dari/persiska

Den 10 december 2011 kl.11.30 -14.30 ABF Stockholm 

Den 15 december 2008 trädde lagen om arbetskraftsinvandring i kraft med nuvarande lydelse. Denna lagändring möjliggjorde fri arbetskraftsinvandring från alla länder till Sverige. Sedan tidigare fanns det möjligheter för tredje lands medborgare (länder utanför EU) att ansöka om arbets- och uppehållstillstånd i Sverige på grund av anställning. Nyheten med lagändring var att man tog bort s.k. myndighetsprövning. Detta innebär att det var arbetsgivaren som bästa kunde avgöra sitt behov av arbetskraft och det var arbetsgivaren som skulle välja sin arbetskraft.  

Den svenska modellen av arbetskraftsinvandring var mycket generös och tillämpats också mycket generös. Hittills har Migrationsverket utfärdat drygt 40000 arbetstillstånd. De flesta är högutbildade och dataingenjörer. Det förekommer även arbetskraftsinvandring inom servicebranschen.

Den nya lagen har utnyttjats av vissa aktörer på marknaden och det har lett till att en rad myndighetskontroller. Med anledning av det har Migrationsverket för avsikt att skärpa tillämpning av lagen. Den 16 januari 2012 kommer att en del förändringar i tillämpningen av lagen om arbetskraftsinvandring att äga rum. Detta innebär att tillämpningen av lagen kommer att skärpas för att motverka fusk och skenanställningar.

Kom till informationsmötet och ta del av nyheterna inom lagen om arbetskraftsinvandring!  Den afghanska föreningen i Stockholm ordnar informationsträff med juristen Nima Rostami. Han kommer att hålla en föreläsning om uppehållstillstånd på grund av anställning och starta eget på dari/persiska

 

ABF Stockholm: Sveavägen 41
Beskowsalen våning 3
Lördag den 10 december 2011  ,  kl.11.30-14.30

 

Lämna ett svar