انجمن افغانها در سویدن | په سویدن کی دافغانانو ټولنه | Afghanska Föreningen i Sverige

Blog

Asylsökande

Bra ambition i asylförslag

Det är bra att regeringen genomfört en utredning för att komma till rätta med problemen inom asylmottagandet. Särskilt positivt är ambitionen att öka möjligheten till egen försörjning och uppmuntra till boende där det finns jobb. Däremot är det oacceptabelt att kommunerna inte får full ersättning för asylmottagandet. Det skriver SKL i sitt remissvar på Asylmottagningsutredningen

Utredningen föreslår att kommunerna ska ta över Migrationsverkets uppdrag att ordna undervisning i svenska och praktik för asylsökande.

– Både för de asylsökande och för kommunerna vore det bättre om detta blev ett frivilligt uppdrag för kommunerna. Eftersom antalet asylsökande varierar från år till år blir det svårt för många kommuner att anpassa verksamheten efter dessa svängningar, säger Anders Knape, ordförande för Sveriges Kommuner och Landsting.

Utredningen föreslår ankomstboenden de första fyra veckorna för asylsökande, följt av ett ordnat boende som Migrationsverket erbjuder. Asylsökande kan även framöver välja eget boende (EBO) istället, men får då reducerat ekonomiskt bistånd från Migrationsverket.

– Vi menar att lagstiftningen om eget boende måste ses över. Mot bakgrund av de problem som finns i asylmottagandet anser vi att utredningens förslag är bra. Men det är osäkert vilka effekter de får, främst vad gäller i vilken utsträckning asylsökanden kommer att välja eget boende. Därför behöver effekten av förslaget följas upp och utvärderas, säger Anders Knape.

SKL är kritiskt till att delar av utredarens förslag leder till kostnader för kommunerna utan att de får full ersättning för det. Staten har huvudansvaret för asylmottagandet.

– Full statlig finansiering är en förutsättning för att kommunerna ska kunna kan ta sitt utföraransvar inom olika områden. Utbildning av asylsökande barn och unga är ett exempel på en verksamhet där den statliga ersättningen under många år har varit alldeles för låg. Det är hög tid att underfinansieringen inom detta område upphör, säger Anders Knape.

Reservation lämnades gemensamt av Miljöpartiet och Vänsterpartiet.

Läs hela yttrandet ”Aktiv väntan – asylsökande i Sverige” här

Läs mer om utredningens slutbetänkande på regeringens webbplats (extern länk, öppnas i nytt fönster)

Läs mer om SKL:s arbete med integrationsfrågor

För mer information: Roy Melchert, handläggare på avdelningen för lärande och arbetsmarknad, tfn: 08-452 78 16, mobil: 070-615 78 16, e-post: roy.melchert@skl.se

Pressjour: 08-452 71 01

http://www.skl.se/artikel.asp?C=361&A=60084

 

Lämna ett svar