انجمن افغانها در سویدن | په سویدن کی دافغانانو ټولنه | Afghanska Föreningen i Sverige

Blog

Asylsökande

Barnfamilj avvisas till Gaza trots nya regler

Den 1 april tog Migrationsverket beslut om att barn inte bör avvisas till Gazaremsan på grund av de mycket svåra humanitära förhållanden som råder där. Men familjen Abousalah, som flydde från Gaza för två år sedan, har fått veta att de nu ska skickas tillbaka dit, trots att de har en sjuk, åtta månader gammal dotter.

”Det är dödsstraff för den här lilla tjejen”

Anledningen till att familjen skickas tillbaka är att deras avvisningsbeslut kom redan innan de nya riktlinjerna trädde i kraft. Pappan i familjen, Hasan Abousalah, är förtvivlad.

– Det är dödsstraff för den här lilla tjejen. Man kan bli mördad på olika sätt, och han tycker att Migrationsverket har mördat honom genom det här beslutet, säger tolken Saíd, som översätter vad Hasan Abousalah säger.

Tolken får gång på gång stoppa Hasan Abousalahs ordflöde, som väller fram ur telefonluren.

För två veckor sedan fick han slutgiltigt reda på att den avvisning till Gazaremsan som han i flera månader försökt överklaga ligger fast, trots Migrationsverkets nya riktlinjer om att inga barn bör skickas tillbaka till Gaza.

Barnfamiljer är sedan 1:a april berättigade till uppehållstillstånd i Sverige.

Hasan Abousalah är Fatah-anhängare och säger att Hamas har försökt döda honom och hans fru eftersom de opponerar sig mot regimen.

Men Migrationsverket anser att de inte har något skyddsbehov, och att inte heller det faktum att deras dotter är sjuk utgör någon orsak för uppehållstillstånd.

Jag kan nog gömma mig för Hamas, men hur ska jag göra med min dotter som måste ha vård, undrar Hasan Abousalah.

– Han kan gömma sig för polisen, men var ska barnen gömma sig, översätter tolken Saíd.

Problemet är att familjen Abousalah fick nej av Migrationsdomstolen redan innan de nya riktlinjerna började gälla. Därmed måste det komma fram nya omständigheter i deras fall för att det ska kunna omprövas.

Enligt Migrationsverkets avslag som familjen fick för ett par veckor sedan har så inte skett.

Mikael Ribbenvik, som är rättschef på Migrationsverket, säger att myndigheten nu på egen hand ska granska alla barnfamiljer med avvisningsbeslut till Gaza för att se om man trots allt kan hitta några nya fakta som skulle tillåta en omprövning.

– Då krävs det något som domstolen inte hade möjlighet att ta ställning till vid det tillfället.

Men det faktum att ni har utfärdat riktlinjer om att barn nu inte ska skickas tillbaka till Gaza, är väl en ny omständighet om det är en familj som har ett barn?

– De riktlinjerna grundar sig i min bedömning av Gaza, och min bedömning har inte högre rättskraft än en domstolsdom. Om domstolen säger något annat, så har domstolen företräde, säger Mikael Ribbenvik, rättschef på Migrationsverket.

http://sverigesradio.se/sida/gruppsida.aspx?programid=3304&grupp=6240&artikel=3775673

Lämna ett svar