انجمن افغانها در سویدن | په سویدن کی دافغانانو ټولنه | Afghanska Föreningen i Sverige

Blog

Asylsökande

Allt fler klagomål på tolkar i asylärenden

De tolkar som används av Migrationsverket håller inte måttet. Det säger både asylsökande och Migrationsverket själva. Allt fler klagomål på tolkar lämnas in.

För Giorgi och Tamari från Georgien skapade den dåliga tolkningen massor av missförstånd i asylprocessen.

– Redan under första intervjun på migrationsverket märktes det att tolken missuppfattade flera saker, säger Tamari.

Tolken var tvungen att ta långa pauser för att hitta rätt ord, hon var otydlig och hon ändrade sig vid flera tillfällen. Enligt Tamari och Giorgi blev det uppenbart att tolken saknade kunskaper för att kunna tolka.

Tvingas avbryta tolkningar
De flesta asylsökande i Dalarna får åka till Gävle när deras ärenden ska prövas. Det var också dit Giorgi och Tamari åkte.

– Vi ser en väldigt stor variation på kvaliteten hos tolkarna som vi använder. Vissa är väldigt duktiga, i andra fall får vi till och med avbryta och kan inte genomföra våra utredningar, säger chefen för Migrationsverket i Gävle, Christian Blackmon.

Enligt honom har det blivit allt vanligare att tolkarna inte klarar av sin uppgift.

– Det händer ganska ofta, åtminstone ett par gånger i veckan, att vi inte kan genomföra de utredningar för att tolken inte håller de kvalitetskrav vi ställer, säger han.

Allt fler klagomål
Antalet reklamationsärenden ökade kraftigt under förra året. Under hela 2011 har migrationsverket i Gävle reklamerat tolkförmedlingarna vid 192 tillfällen. 2010 reklamerade de vid sju tillfällen.

Vad gör ni åt det? Kan man ha det så?

– Avtalen upphandlas enligt lagen om offentlig upphandling. Och det är ett stort bekymmer när det inte fungerar, säger Christian Blackmon.

Giorgi och Tamari berättar att när de kom till advokaten var det många fel i deras papper.

– Det var det värsta som kunde hända, eftersom det handlar om våra liv, säger Giorgi.

Fernando Arias
Fernando.arias@sverigesradio.se

Kerstin Edquist
kerstin.edquist@sverigesradio.se

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=161&artikel=4920904


Lämna ett svar