انجمن افغانها در سویدن | په سویدن کی دافغانانو ټولنه | Afghanska Föreningen i Sverige

Blog

Allmänt

Adam shudan

آدم شدن

يك پاكستاني رفت در يك كتاب فروشي افغان و پرسيد كه

آيا كتاب پاکستانی آدم میشود را داری؟ دوکاندار ګفت

ما کتاب های تخییلی نداریم

Lämna ett svar