انجمن افغانها در سویدن | په سویدن کی دافغانانو ټولنه | Afghanska Föreningen i Sverige

Blog

Allmänt

abut love sungs

Hama chiz Faramosh shudani ast!!! Ama ashq 1, wa ashqe ke az Qalb sar cheshma dashta bashad !!! Tanx

Lämna ett svar