انجمن افغانها در سویدن | په سویدن کی دافغانانو ټولنه | Afghanska Föreningen i Sverige

Blog

انتخابات جلسات سالانه انجمن

گزارشی از نشست سالانه انجمن، جهت اطلاع هموطنان عزیز ما در کشور سویدن!

جلسه سالانه و دور جدید انتخابات، برای انتخاب هیئت مدیره جدید انجمن افغان ها در سویدن، به تاریخ 21 می 2023، با حضور جمع بزرگی از اعضای این انجمن، در استکهلم برگزار گردید و یک تیم 13 نفره، به شرح زیر:
• ویس عزت به حیث رئیس انجمن،
• سعیده وجدان به حیث معاون،
• سید اشرف سادات به حیث منشی،
• قسیم واحدی به حیث مسئول بخش ادغام،
• الهام کوهستانی به حیث مسئول کمیسیون امور زنان،
• ناصر محبت زاده به حیث مسئول امورمالی،
• میر حسین اصغری به حیث مسئول کمیته فرهنگی و اجتماعی،
• شکیبا رسولی به حیث مسئول بخش پروژه ها،
• عنایت عادل به حیث مسئول بخش مهاجرت،
• یما صدیقی به حیث مسئول بخش هنر و موسیقی،
• ابوبکر وجدان به حیث مسئول امور جوانان،
• آرش بیات به حیث مسئول بخش آی تی و شبکه های اجتماعی،
• نسیم صالح زاده به حیث مسئول بخش ورزشی
• همچنان جسی سینگ و عابد امینی به عنوان اعضای علی البدل( جایگزین)؛ از سوی اشتراک کننده های جلسه سالانه، در یک انتخابات شفاف و اصولی برگزیده شدند تا فعالیت های انجمن افغان ها در سویدن را برای مدت یک سال دیگر، رهبری نمایند.

در ضمن اشخاص ذیل هر یک: ملیحه اصغری، عزیزالدین عزیز، سنجر بیک و سلما شاه در بخش کمیته انتخابات و ضیا رهین در بخش حسابدار مالی انتخاب گردیدند.

جلسه سالانه انجمن در یک فضای کاملا آرام ، همراه با ارائه گزارشی از فعالیت های انجام شده انجمن، تشریح محتوای اساسنامه تعدیل شده، بررسی فرصت ها و چالش های جدید و نظر خواهی از اعضای اشتراک کننده در زمینه نیازمندی افغان های مقیم سویدن و… آغاز و ادامه یافت. سپس کمیسیون برگزاری انتخابات انجمن، روند بررسی صلاحیت کاندیداهای بخش های مختلف را مرور نموده، اسامی کاندیداهای بخش های مختلف را قرائت و از دیگر اعضای حاضر خواست تا خود را در این پروسه دموکراتیک کاندیدا نمایند.

خوشبختانه انتخابات دموکراتیک توانست هیئت مدیره جدید انجمن را برای یک سال دیگر برگزیند تا روند فعالیت های انجمن با کدام سکته گی روبرو نشود.

انجمن افغان ها در سویدن تقریبأ عمر طولانی در این کشور دارد که با شروع مهاجرت های گسترده افغان ها به این سوی دنیا، در نزدیک به سه دهه قبل شکل گرفته است. این انجمن در مسیر فعالیت های خود، فراز و فرود های زیادی را تجربه نموده است، اما خوشبختانه از دو سال به این سوء، بر اساس روایت های جدید تیمی، فعالیت های خود را، با تعدیل اساسنامه مطابق با قانون جمعیت ها در کشور سویدن تنظیم نموده که دست آوردهای فراوانی را در کارنامه خود به ثبت رسانیده است.
انجمن افغان ها در سویدن باور دارد که فعالیت های تیمی جزء اساسی زنده گی بشر است که در چوکات های متفاوت و با اهداف مختلفی صورت می گیرد و معمولا گروه های کاری، فعالیت های را در ترکیب تیم ها انجام میدهند که انجام آن از عهده یک فرد به دور است و منفعت جمعی را به همراه دارد و از جانب دیگر؛ فعالیت های مدنی و حقوق بشری مبتنی بر اراده جمعی می باشد که یک گروه از انسان های هم فکر یا معتقد به یک اندیشه انسانی، در یک محور مشترک هم جمع می شوند و تلاش های سازنده ی را برای کاهش چالش های مسیر اهداف خود انجام میدهند.

اعضای اشتراک کننده جلسه سالانه انجمن و مخصوصأ هیئت مدیره جدید تعهد سپردند تا فعالیت های هدفمند تیمی را با مشارکت جمعی، برای ایجاد بستر مشترک کاری روی دست بگیرند و مصدر خدمتی برای هموطنان عزیز خود در سال پیش رو باشند.

ما باور داریم که اگر زحمت برای آسایش دیگران نکشید، زنده گی ارزشی ندارد.

Lämna ett svar