انجمن افغانها در سویدن | په سویدن کی دافغانانو ټولنه | Afghanska Föreningen i Sverige

Blog

جلسات سالانه انجمن

پروتوکول اجلاس سالانه انجمن افغانها 2013

مطابق اساسنامه اجلاس سالانه انجمن افغانها به روز یکشنبه 14 اپریل 2013 در سالون( پالمه آ بی اف ـ استکهلم ) موفقانه دایر گردید
اجلاس به ساعت 12:00 آغاز گردید 
در شروع اجلاس محترم امین وجدان منشی انجمن افغانها به حاضرین خیرمقدم گفت و روال برنامه را معرفی کرد و سپس یک هیئت رئیسه سه نفری متشکل از محترمه فریده زیرک رئیس اسبق انجمن بعنوان رئیس، محترم سید اکرم معاون و محترمه فریانه اصغری مسئول تحریر از جانب حاضرین در اجلاس انتخاب گردید

 

در اجلاس بیشتر از سی و پنج نفر از اعضا حاضر بودند و هیئت رئیسه اجلاس را قانونی تشخیص دادند و بدون تأخیر شروع اجلاس اعلام گردید
در ابتدا از محترم نسیم سحر رئیس انجمن افغانها تقاضا بعمل آمد که گزارش کار یکساله انجمن را برای حاضرین ارائه نماید
آقای سحر در ابتدا به حاضرین خوش آمد گفت و از تمام دوستان اعم از اعضای شورای اجرائیه، کمیسیون تدارک انتخابات، کمیسیون نظارت و کنترول و سایر اعضای انجمن بابت همکاری داوطلبانه شان با انجمن در یک سال گذشته تشکر و قدر دانی نمود
آقای سحر در جریان قرائت گزارش که کارکرد بخشهای مختلف انجمن در آن انعکاس یافته بود مشخصن از فعالیتهای خانم دوکتور احراری معاون انجمن، خانم سیمین آقتاش مسئول بخش مهاجرت و پناهندگی، خانم راحله آتش مسئول شورای زنان، آقایان امین وجدان منشی، آقای عیسی ایوبی مسئول بخش موسیقی و هنر، دگروال نذیر امیر معاون این بخش، سید حسین اصغری مسئول بخش اجتماعی و دینی، نعیم امین معاون، ویس ویسی مسئول انتگریشن و بهارسخی معاون، خداداد فطرت مسئول فرهنگی و شفیع نجیم معاون، اسد زیرک مسئول نظارت و کنترول، عبدالله شیوالی مسئول تدارک انتخابات و خانم فریده زیرک بابت شش سال ادارۀ انجمن سپاسگزاری نمود
در گزارش آقای سحر تمام جوانب کار انجمن اعم از مؤفقیتها و خلاها در جریان فعالیتهای انجمن یاد آوری گردیده بود و برنامه توسعوی بخشها بعنوان پیشنهاد برای هیئت رهبری جدید ارائه شده بود
آقای سحر از نامگذاری شهر غزنی بعنوان « مرکز فرهنگی کشورهای اسلامی در سال 2013 » ابراز خرسندی نموده و بخش فرهنگی را در نشر مقالات درین مورد تشویق نمود 
در ختم گزارش آقای سحر، محترم دوکتور اسد زیرک مسئول بخش کنترول و نظارت کارکردهای بخش مالی و سایر بخشها را قابل قبول اعلام کردند و به تعقیب شرکت کنندگان اجلاس برعدم مسئولیت شورای اجرائیه رأی موافق دادند
سپس بحث و تبادل نظر آزاد آغاز گردید و آقایان اصغری، شیوالی، حساس، فطرت، وجدان، نعیم امین، امیدی، زیرک، ویسی، فرزام و خانمها ثریا دقیقی، سیمین آقتاش، دوکتور احراری و اصغری نظریات، پیشنهادات و طرحهای شان را ارائه نمودند 
سپس پاسخ به سوالات شرکت کنندگان از جانب آقای سحر پرداخته شد
در خاتمه بخش بحثهای آزاد 30 دقیقه تفریح برای صرف نان چاشت اعلام گردید
بخش بعدی و آخرین بخش آغاز انتخابات و انتخاب شورای اجرائیه جدید بود که درین مورد نظریات متفاوت بود و بالاخره آقای شیوالی در تفاهم با شرکت کنندگان اجلاس، روشی را اعلام کردند که اول رئیس و معاون انتخاب گردد و بعدن رئیس، اعضای تیم خود را معرفی و پیشنهاد نماید
کاندید ریاست تنها آقای نسیم سحر بود که محترم سحر بعد از رأی گیری به اتفاق آراء بحیث رئیس انجمن افغانها برای یکسال پیش رو انتخاب گردید
در پست معاونت چندین وریانت بود که بالاخره نظر خود آقای سحر از جانب شرکت کنندگان مورد تأیید قرار گرفت و سید خداداد فطرت بعد از رأی گیری به اتفاق آراء بحیث معاون انجمن انتخاب شد
در بخشها و کمیسیونهای انجمن نیز یک مقدار تغییر رونما، یا اشخاص جدید اتخاب گردید و یا همجابجائی صورت گرفت 
لیست اعضای شورای اجرائیه جدید قرار آتی میباشد
1 ـ منشی:
آقای امین وجدان منشی و آقای نعیم امین معاون منشی
2 ـ بخش فرهنگی:
آقای رشید امیدی مسئول و آقای شفیع نجیم معاون بخش.
3 ـ بخش امور مهاجرت و پناهندگی خانم سیمین آقتاش مسئول بخش و آقای قاری ابرار معاون
4 ـ بخش مالی:
آقای رحمت الله حسن مسئول بخش
5 ـ بخش انتگریشن:
آقای ویس ویسی مسئول و خانم بهار سخی معاون.
6 ـ بخش امور دینی و اجتماعی:
آقای سید حسین اصغری مسئول و آقای قاری ابرار معاون.
7 ـ شورای زنان:
خانم راحله آتش مسئول و خانم ثریا دقیقی معاون.
8 ـ بخش جوانان:
خانم فریانه اصغری مسئول، خانم ربابه حسینی و آقای رحمت الله رحمانی اعضاء.
9 ـ بخش موسیقی و هنر:
آقای عیسی ایوبی مسئول و آقای نذیر امیر معاون.

10 ـ کمیسیون نظارت و کنترول:
آقای د.کتور زیرک مسئول و آقایان حاجی عبدالغفار جلالی، سید اکرم لاچین، حکیمی و بشیرابراهیم خیل اعضای کمیسیون.
11 ـ کمیسیون تدارک انتخابات:
آقای عبدالله شیوالی مسئول، خانم فریده زیرک معاون، آقایان فرزام ، عزیز حساس، حمیداله ورور، جنرال شبیر واسوخت ، حکیم خلیق، حریف معروف، دگروال نعیم الیاس ، جنرال سخی و ملا خلیل ـ اعضا
در ختم اجلاس محترم نسیم سحر یکبار دیگر از تشریف آوری دوستان قدردانی نمود و ابراز امیدواری کرد که انجمن بتواند در یک سال پیش رو کار های پرثمرتری به انجام رساند

Lämna ett svar