انجمن افغانها در سویدن | په سویدن کی دافغانانو ټولنه | Afghanska Föreningen i Sverige

Blog

قوانين ومقررات جديد

اعمال مقررات جديد تشديد قانون مهاجرت براساس کار درسال 2011

اعمال مقررات جديد تشديد قانون مهاجرت براساس کار درسال 2011

Lämna ett svar