انجمن افغانها در سویدن | په سویدن کی دافغانانو ټولنه | Afghanska Föreningen i Sverige

Blog

جلسات سالانه انجمن

گزارش از تدوير جلسه سالانه2006 انجمن افغانها در سویدن

جلسه سالانه انجمن افغانها ساعت یک بعد از ظهر روز یکشنبه دوم اپریل 2006 د رتالار فابیان  ، آ ب اف  شهر ستکهلم در حضور تعداد زیادی از اعضای انجمن و سایر افغانها دایر گردید

ابتدا محترم محمد امین وجدان حضور حاضرین را خیر مقدم گفته و پوره بودن نصاب جلسه را اعلام نمود.  سپس جلسه سالانه توسط محترمه فریده زیرک رئیس انجمن افغانها رسماَ افتتاح شد. بعداَ سه تن از اعضای انجمن حاضردر جلسه به عنوان هيئت رئيسه جلسه سالانه (هر یک محترم عبدالحکیم خلیق بحیث رئیس ، محترمه زهره جان  سحرـ بابک بحیث معاون و محترم دوکتور اسدالله زیرک بحیث منشی  ) انتخاب شدند. هيئت رئيسه ، رهبري و هدايت جلسه سالانه را از آغازالي پايان به عهده داشتند .آقای عبالحکیم خلیق آغاز کارجلسه سالانه را یک موفقیت بزرگ برای انجمن خوانده و از رئیس انجمن افغانها خواست تا گزارش سالانه هيئت اجرائيه انجمن را ارائه نمایند. سپس گزارش سالانه با قطعه شعر زیبایی توسط محترمه فریده زیرک  رئیس انجمن به سمع حاضرین رسید که طرف توجه حاضرین قرار گرفت ( گزارش هيئت اجرائيه  انجمن ضميمه ميباشد ) . بعداَ محترم رسول پژمان به نمایندگی از کمیسیون کنترول وبررسي انجمن در مورد صورت کار و حسابات مالی انجمن معلومات ارایه نمود. سپس بحث  پیرامون گزارش اساسی انجمن صورت گرفت. يکتعداد زياد حاضرين پيرامون گزارش اساسي و فعاليت هاي انجمن ابراز نظر نموده و سوالات را از هيئت رهبري نمودند . اکثريت صحبت کنندگان از فعاليتهاي انجمن ستايش نموده واز آن بي نهايت قدرداني نمودند .  سپس هیئت اجرائیه به سوالات طرح شده جواب داده و در پایان این بخش رفع مسئولیت اعضای هيئت اجرائیه به اتفاق آراَء  اعلان گردید.  در جريان تفريح نيم ساعته حاضرين جلسه به غذاي سرد دعوت شدند که از طرف محترم دگروال غني ميربازتهيه شده وهمه مهمان ايشان بودند که هيئت رئيسه انجمن ازاين ابتکار محترم غني ميرباز صميمانه ابراز امتنان مينمايد .  بخش دوم جلسه سالانه بعد ازصرف غذای سرد آغاز یافت. ابتدا کمیسیون نظارت بر انتخابات  به اتفاق آراَء  انتخاب شده بعداَ گزارش کمیسیون تدارک انتخابات توسط محترم  محمد حریف معروف به سمع حاضرین رسید.در پایان اعضای هيئت اجرائیه انجمن ،اعضاي کمیسیون کنترول وبررسي انجمن  واعضاي کمیسیون تدارک انتخابات انجمن به اتفاق اراَء به ترتیب ذیل انتخاب شدند:

هيئت اجرائیه :1 –  محترمه فریده زیرک  رئیس2 – محترم نسیم سحر معاون3 – محترم امین وجدان منشی4 – محترم انجنیر عزیز مسئول مالی5 – محترم اسدالله زیرک عضو6 – محترمه دوکتور رحیمه احراری عضو7 – محترمه سیمین جان آقتاش عضو8 – محترم عیسی ایوبی عضو9 – محترم انجنیرراز محمد عزیزی عضو10 – محترم مسعود ميرباز عضو

 کمیسیون کنترول وبررسي:1 – محترم محمد رسول پژمان2 – محترم  بشیر ابراهیم خیل3 – محترم عبدالغفار جلالی

  کمیسیون تدارک انتخابات:1 –  محترم عزیز حساس 2 – محترم عزیز گوارا3 – محترم شبیر احمد واسوخت 4 – محترم حریف معروف5 – محترم  دوکتور محمد موسی آتش

در پایان جلسه محترمه فریده زیرک از اعتماد حاضرین جلسه اظهار سپاس نموده تعهد انتخاب شده گان را در تحقق آرمان های انجمن وعده داد وبراي اشتراک کنندگان زن دسته هاي گل اهداء نمود ند .محفل به ساعت چهار بعد از ظهر در اوج احساسات وفضای یکدلی و محبت به پایان رسید.   

گزارش از ن.س. 

گزارش فعاليت سالانه هيئت اجرائيه انجمن افغانهادرسویدن

دوم اپریل 2006

غرض  ز انجمن و اجتماع جمع قوا ست               چرا که  قطره چو شد متحد بهم دریا ست

زقطره هیچ نیاید ولی چو دریا      گشت               هرآنچه نفع تصور کنی   در او  گنجاست

زقطره دیده نگردیده هیچ  جنبش   موج               که موج جنبش مخصوص بحرطوفانزاست

زقطره  ماهیی  پیدا   نمی  شود   هرگز               محیط  باشد کز وی نهنگ  خواهد  خاست

به قطره  کشتی هرگز نمی توان  راندن                چرا که او را نه گودیی است و نه پهنا ست

ز گندمی نتوان پخت نان و جوع  نشاند               چوگشت خرمن وخرواروقت برگ ونواست

ز فرد فرد محال است کار های بزرگ           ولی زجمع توان خواست هرچه خواهی خواست

قوای چند چو در یک  مقام  جمع  شود                   بهرچه روی کند ، روی فتح  با  آنجاست

بلی    بباید  جمعیت  و  وفاق   نمود                     که هر چه هست  ز اجماع و اتفاق  بپاست

ولی  چو  تفرقه  اندر میان  جمع  فتد                    همان   حکایت  صوفی  و سید  و ملاست

مسلم است که  گر در میانه  نبود علم                    قوای ما همه بی مصرف  و عمل بیجاست

حاضرین گرانقدر و اعضای محترم انجمن!

حضور گرم و شریفانه تانرا در دوازدهمین جلسه عمومی (سالانه) انجمن خیر مقدم میگویم .

تعهد اخلاقی ، فرهنگی و فراست درک نیازهای معنوی و روحی هموطنان ما در عالم مهاجرت عامل اصلی تاَسیس انجمن افغانها بوده است. حالا اگر هيئت اجرائیه در انعکاس و تجلی این اهداف موفق باشد یا نه ، روح بزرگ ، اهداف شریف و همت  والا ی شما حامیان انجمن موهبت و قدسیت خود را دارد.

 اجازه بفرمائید تا ازشما که با انتهای خوش قلبی  و صفا سخاوت مندانه وقت و پول تان را وقف  نزدیکی  و همبستگی هموطنان ما کرده اید ، شما که دربرابر هموطنان نو آمده تان احساس مسئولیت نموده و در رسیدن هموطنان به آرزو ها ی مقدس و شریف شان قلب بزرگ و مهربان داشته اید مراتب سپاس و امتنانم را منحیث یک هموطن اظهار دارم.

خوشحالم که چهره های متین و با صلابت شما هموطنانم را بازهم درجلسه سالانه می بینم که سیر حوادث و فرازو نشیب دنیایی پُر طلاطم مهاجرت همت بلند و عزم جزم شما را در بقا و دوام انجمن متاَثر نساخته و انجمن افغانها که بدون شک متکای روحی و معنوی صد ها هموطن ما بوده است از فیض پایمردی  و حمایه بی دریغ شما هموطنان شریف بقا  و دوام داشته است. در سال گذشته انجمن افغانها مدارج بلند موّثریت خود را به صورت قابل ملاحظۀ تبارز داده است. که ذیلآ گزارش مختصری از عملکرد آن را خدمت تان بیان میدارم.

در امور پناهندگان :

 انجمن افغانها هميشه تلاش داشته است که بهترين شرايط براي پذيرش افغانها واعطاي حق پناهندگي به ايشان دراين کشور مهيا گردد .بدينمنظور کميسيون فوق العاده امور پناهندگان متشکل از افراد کاردان ، با صلاحيت

 وپرتلاش شامل آقایان نسم سحر معاون انجمن ، محمد انور فرزام ، قاضي معصوم خان و استاد راز محمد عزيزي ايجادگرديده است .اين کميسيون در جريان سال گذشته  به فعاليت هاي گسترده بخاطر دفاع ازحقوق مهاجرين افغان  دست زده است که مهمترين اين فعاليتها قرار ذيل ميباشد :

ــ سازماندهي تظاهرات افغانها به اشتراک اعضاي پارلمان سويدن در اعتراض با سياست پناهندگي دولت سويدن درمورد پناهجويان افغان

ــ سازماندهي بزرگترين تظاهرات در شهر ستوکهولم مورخ 21 اپريل 2005 مشترکاَ با فدراسيون پناهندگان ايراني    ( همبستگي ) در دفاع از حقوق پناهندگان و کودکان مبتلا به بيمارى آپاتى و کودکان فرارى برگزار گرديده که دراين تظاهرات شکوهمند در حدود 4000 نفر اشتراک داشتند .

ــ  ملاقات و دیدار با کمیسیون اموراجتماعی پارلمان بخش سوسیال دموکراتها صورت گرفته است . قابل يادآوري است که کميسيون امور اجتماعى پارلمان، سياست ها و اجراى قوانين مهاجرت سويدن را مورد بررسى و مطالعه قرار داده و کل اين وزارتخانه تحت رهنمودهاى سياسى اين کميسيون فعاليت ميکند.

ــ اشتراک و سهم فعال درنخستين جلسات ” شبکه امنيستي 2005 ” که به اثر تلاشهاي آن تظاهرات وسيع براه انداخته شد وبه يک نهضت سراسري مبدل گرديد که از آن 5 حزب پارلماني سويدن وسازمانهاي اجتماعي دفاع نمودند . در نتيجه تلاشهاي اين نهضت ، قانون مؤقت پناهندگي تصويب و مورد اجراء گذاشته شد که خوشبختانه اکنون پناهجويان افغان ازمزاياي آن بطور گسترده مستفيد ميشوند يعني اينکه  براي خانم هاي افغان و فامیل هاب پناهجو اجازه اقامت دايمي و براي مردهاي مجرد افغان اجازه اقامت مؤقت يکساله داده ميشود .

ـ   دوبار با مسوولين اداره مهاجرت سويدن در مورد وضع پناهندگان افغان و مسئله تثبيت هويت افغانها ديدار وملاقات صورت گرفته است .

ـ  تدوير سيمينار در مورد پناهجويان افغان تحت نام ” فرار از افغانستان ” که در آن از نمايندگان پارلمان ،نمايندگان نهاد هاي مهاجرين وسويدني  وافغانستان شناس مشهورسويدن يان ميردال دعوت بعمل آمده بود . در سيمينار متذکره در مورد وضع امنيتي و سياسي کشور ، وضع پناهندگان افغان در ايران ،  پاکستان و سويدن صحبت گرديده و اولين گام دراين راستابرداشته شد .

ـ ملاقات با اعضاي پارلمان و بخصوص با نماينده حزب چپ آقاي کاله لارشون که پيوسته ايشان از حقوق پناهجويان افغان حمايت نموده ، يادآوري نمود .

ـ کميسيون امور پناهندگان انجمن روابط بسيار نزديک و صميمانه را با دفتر مشورتي و در رأس آن با اندرش سوندکويست ايجاد نموده ودر زمينه هاي مختلف از آن اداره طلب مشورت نموده است .

ـ کميسيون مصمم است تا فعاليت هاي خود را بخاطر دفاع از حقوق پناهندگان افغان ادامه داده و بخاطر اخذ اقامت دايمي براي فرد فرد پناهجوي افغان تلاش  ورزد . پناهندگي حق ماست وبخاطر کسب آن بايد اعتراض و مبارزه نمود !

در مورد سايت انجمن :

سايت افغانها اکنون به يک سايت مطرح در جمع سايتهاي بيرون مرزي افغانها تبديل شده است . گفتني است که سايت افغانها اولين سايت بيرون مرزي است که افغانهاي مقيم يک کشور را با فعاليت هاي هنري ، فرهنگي ، ورزشي ، تجارتي و مسلکي بطور وسيع و همه جانبه  معرفي ميدارد . دراينجا لازم بنظر ميرسد که از زحمات هر يک : جميل جان نصر ، سليمان جان سادات ، امان جان سلام ، کاظم جان نيازي و محترم عظيم بابک که سايت افغانها را ديزاين جديد نموده يادآوري نموده و مراتب سپاس هيئت اجرائيه انجمن را خدمت اين عزيزان تقديم نمائيم .

درمورد ورزش :

به ابتکار ورزشکار و ترينر مبتکر محترم اجمل حبيبي و همکاري هاي بيدريغ و حمايت بي پايان ورزشکار جوان وبا استعداد مسعود جان ميرباز و ورزشکار و هنرمند با احساس محترم حفيظ فيروز تيم هاي الف و ب واليبال بنام کابل ايجاد و  تمرينات منظم نموده واولين مسابقات بين الافغاني را در سطح سويدن براه انداخته اند که مدال قهرماني را نصيب تيم افغانهاي ستوکهولم ساخته اند . ما اين پيروزي را به هر يک از ورزشکاران و ترينر آن تبريک ميگوئيم . انجمن افغانها از تلاشهاي ورزشکاران حمايت همه جانبه ورزيده وهم از لحاظ پولي کمک نموده است . اخيرأاز طريق انجمن افغانها وبه اثر تلاشهاي فراوان مسعود جان ميرباز لوکال در اختيار اين ورزشکاران به قيمت بي نهايت مناسب قرار گرفته  که ما از همکاري هموطنان خويش در زمينه تهيه لست جوانان ابراز امتنان مي نمائيم .  قرار است ورزشکاران ما بتاريخ 29 اپريل دور بعدي مسابقات واليبال را در شهر بوروس داشته باشند . ورزشکاران ما در نظر دارند تا همچو مسابقه بين الافغاني را در سطح اروپا برگزار نمايند . براي ورزشکاران ستوکهولم موفقيت مزيد آرزو ميداريم .اگر سوالات وجود داشته باشد ، ورزشکاران محترم آماده اند تا به  پاسخ آن ها بپردازند .

ـ  بنابه ابتکارانجمن افغانهاوهمکاریABF  حلقهءعلمی – مطالعاتی درمسائل اجتماعی وفرهنگی وادبی ایجادشده است . دراین حلقه بحث وتبادل نظردر مورد مسائل مربوط به جامعه شناسی منجمله ودرگام نخست درموردساختمان دولتی وشیوه های اداره ومسائل دموکراسی درسویدن صورت مي گيرد.

برعل
اوه مسائل مربوط به فرهنگ وادبیات مطرح ميشود. همچنان بخش های دکلمه اشعارو آشنائی با آثارادبی وجود دارد. ما
ازطريق سايت افغانها ازتمام صاحبنظران و اندیشمندان و علاقه مندان دعوت  نموديم که بااشتراک دراین حلقه مطالعاتی –علمی برغنای محتوی آن افزوده واز این طریق داشته ها وتجارب خود رادر اختیارنسل جوان وسائراشتراک کننده گان قرار دهند. اين حلقه در هر پانزده روز يکبار بروز هاي يکشنبه نشست دارد و تاکنون  يازده نشست  اين حلقه علمي مطالعاتي تدوير گرديده است .

براساس همين  برنامه ،  انجمن افغانها بروز هاي يکشنبه هر هفته  يک اتاق را در آ ب اف ستوکهولم در اختيار دارد که جلسات هيئت اجرائيه انجمن نيز در همين اتاق داير ميگردد . ما از پرداخت کرايه لوکال معاف ميباشيم .

ــ انجمن  افغانها بخاطر آمدن مادر داغديده شهيد عباس رضايي به سويدن تلاشهاي معين را انجام داده ودر اجراي مراسم تشييع جنازه و فاتحه مرحوم عباس رضايي و جمع آوري مبلغ 35 هزار کرون بخاطر کمک به مادر عذاب ديده عباس فعاليت هاي گسترده انجام داده است . ما يکبار ديگر از فرد فرد افغانهاي شريف ستوکهولم و شهر هاي ديگر که دراين مراسم اشتراک داشتند و مادر رنجديده را  کمک مالي نمودند ، ابراز امتنان مي نمائيم  .  ما به اين همبستگي افغانهاي انساندوست خويش ارج فراوان قايل هستيم و آنرا نشانه یی از ميهن دوستي و افغان دوستي هم ميهنان خويش ميدانيم .

در مورد بزرگداشت از مناسبت های ملی وعنعنوی:

انجمن افغانها مراسم بزرگداشت از سالروز استرداد استقلال کشور و عید سعید اضحی را با محافل شکوهمندی برگذار نمود. از نظر معنوی حضور گرم و پر حرارت هموطنان ما مایه خوشی و رضائیت بود ولی از نظر مادی در هردو محفل یاد شده انجمن خساره دید. با وصفیکه قیمت تکتها با مقایسه سایر محافل خیلی پائین بوده و حدود یک سوم قیمت محافل همنظیرش را داشت. متاسفانه اشخاصی پیدامی شوند که بدون خرید تکت داخل محفل شده اند . اگر بزرگان و معززین ما به نو جوانان و جوانان اهمیت خرید تکت را که از یک جانب کمک مالی به انجمن است و از جانب دیگر احساس مسئولیت و تعهد این عزیزان را در برابر فرهنگ و جامعه ما بیدار ساخته و به آنها غرور و شخصیت می دهد ، یادهانی نمایند خیلی با ارزش و مهم است . 

انجمن مانند سال های پیش در مراحل سخت زندگی و در مراسم فاتحه وسیله نزدیکی هموطنان ما بوده است. با داشتن صفحه انترنیتی  انجمن درین کار بیشتر از پیش موفق بوده است.  رجوع هموطنان ما هم به این صفحه روز افزون بوده است.

در سال گذشته اولین رئیس انجمن افغانها زنده یاد دوکتور پروانی داعی اجل را لبیک گفت . دوکتور پروانی از حامیان و معتقدان جدی انجمن  افغانها بود. ضیاع دوکتور پروانی برای انجمن ما محسوس است انجمن افغانها در بزرگداشت ازین شخصیت اجتماعی انتهای مساعی خود را بخرچ داد.

درمورد مالی:

انجمن بدون حق العضویت اعضای انجمن و حق المهر تصادیق کدام منبع عایداتی دیگری نداشته است. در بعضی موارد هموطنان ما کمک هایی نموده اند ازانجمله آقای زمری پنجشیری مبلغ هزار کرون و آقای ولی اوریا مبلغ پنجصد کرون کمک کردند . هم چنان درین اواخر حدود هزار کرون بابت نشست های حلقه علمی و معلوماتی از ABF دریافت داشته ایم . انجمن فعلآ مبلغ 14205  کرون به حساب خود دارد.

در مورد کمک به سالمندان:

نمایندگان انجمن با اداره سوسیال تماس گرفته و موفق به جلب کمک آنها شده است، ولی برای عملی شدن این امر ضرورت به فردی داریم که در قسمت تماس با آنها همکاری نماید.

 در مورد جلسات هيئت اجرائیه:

با وصفیکه هيئت اجرائیه یک
ترکیب متجانس نداشته است با آنهم جلسات ما فضای سالم داشته و جو اعتماد و احترام متقابل  تدریجآ افزایش یافته است. ما در تمام موارد باهم صحبت نموده و به تفاهم رسیده ایم.

همه می دانیم که روش کار در کشور سویدن چنین است که برای انجام یک کار موّثر باید یک تیم کاری ساخت. این تیم  درصورتی موفق است که اهداف روشن وواضح بوده واعضای تیم برای رسیدن به هدف تیم باهم همکاری کنند. جا برای هدف جانبی و تبارز شخصی نمی تواند وجود داشته باشد. در هيئت اجرائیهء  ما نیز این فضا وجود داشته است. در سال گذشته ما جمعاَ دوازده جلسه هيئت اجرائیه در اخیر هر ماه و چهار جلسه فوق العاده داشتیم.

منحیث مسئول اول انجمن وجیبه خود میدانم که از زحمات اعضای هيئت اجرائیه سپاسگذاری و تمجید نمایم. هر کسی در حدود توانایی و امکانتش بخاطر شگوفایی و کارآیی انجمن کار هایی را انجام داده اند. همه در هيئت اجرائیه معتقد بدانیم که آقای نسیم سحر  عشق جنون آمیز به انجمن داشته و در تحقق آرمانهای انجمن فدا کارانه تلاش نموده اند. هموطنان  قدر شناس و با سپاس ما یقینآ درین مورد  با ما هم نظر خواهند بود.

در پایان از جانب هيئت اجرائیه و شخص خود ازهمکاری و استعانت معنوی تان  در  دو سال گذشته  ابراز امتنان و سپاس می نمایم.  کسب اعتماد از شما  هموطنان عزیز منحیث شخصیت هاییکه در جامعه افغانی  ما درین خطه  جای خاص داشته ، محترم و  معزز هستید برای من کمال  افتخار و مباهات بوده است. من سعادت آنرا داشته ام که در مدت مسئولیتم از حمایت ، همکاری و همنوایی اکثریت عظیم هموطنانم بر خوردار بوده ام  و کار های اجرا شده پیامد آنست.

اینک امانت بزرگ تان ( انجمن) را به دست های مهربان تان باز گذاشته برای جلسه سالانه از بارگاه ایزدی موفقیت آرزو میکنم.  با احترام 

                                       فريده زيرک رئيس انجمن افغانها در سويدن

        براي ديدن البوم فوتو هاي جلسه سالانه انجمن اينجا را کليک نمائيد 

         

 

Lämna ett svar