انجمن افغانها در سویدن | په سویدن کی دافغانانو ټولنه | Afghanska Föreningen i Sverige

Blog

پيامها

پیام تبریکیه انجمن افغانها به مناسبت فرارسیدن نوروز سال 1392 خورشیدی

روز پنجشنبه مورخ 21 مارچ مطابق اول حمل روز اول سال 1392 و روز نوروز در افغانستان است  
نوروز باستان، تجدید حیات طبیعت و حلول سال 1392 خورشیدی به همه هموطنان عزیز در سراسر جهان و تمام کسانیکه این جشن سبز را تجلیل مینمایند مبارکباد
خاستگاه نوروز شهر باستانی بلخ در افغانستان است و ازین دیار کهن به کشورهای ایران، آسیای میانه، کردستان و ترکیه سرایت کرده است و از همین است که شهر مزار شریف مرکز ولایت بلخ در شمال افغانستان طولانی ترین ایام تجلیل از نوروز را دارد

نوروز در دیار بلخ با یک پیام مقدس دینی در جوار زیارت منسوب به حضرت علی آغاز میگردد و جشن گل سرخ تا چهل شباروز ادامه می یابد. در همه این مدت شهر مزار چراغانی و مردم به جشن و سرور میپردازند
در حالیکه ایرانی ها که جشن نوروز را از خودشان میدانند و دارای آئین های خاص نوروزی اند فقط شش روز تعطیلی دارند و در میان مردم روز سیزدهم حمل پایان جشنهای نوروزی است و در تاجیکستان هم به همینگونه است
تجلیل نوروز در افغانستان با فراز و نشیب های فراوانی روبرو بوده است. نوروز در تمام عمر پنجهزار ساله خود به طرز شاندار برگزار میشده است اما با قوت گرفتن افکار وهابیت و طالبانی در افغانستان در یک مقطع کوتاه زمانی و در زمان حاکمیت سیاه طالبان تجلیل از نوروزرا با عوض کردن سال خورشیدی به قمری به طور قطع ممنوع و میخواستند در اذهان مردم به فراموشی بسپارند
طرز تفکر طالبانی حتی تبریک گفتن سال نو را کفر آمیز تلقی مینمایند و نماینده های افراطیت سلفی، وهابیگری و طالبانی بطور فعال و گسترده در میان جامعه تبلیغ میکنند و میخواهند این جشن فرهنگی و مردمی را که هیچ ربطی به دین و مذهب مردم ندارد غیر اسلامی و برخاسته از آئین زردشتی جلوه دهند در حالیکه این برداشت کاملن اشتباه و بی پایه است
اندیشه های افراطی میخواهند شادی و نشاط جامعه را از بین ببرند و جامعه را به یک جامعه مرده و افسرده مبدل سازند
انجمن افغانها همواره کوشیده است در دیار غربت که همه هموطنان ما دوری از خانه آبائی خود را احساس میکنند و به یک دیدار جمعی نیاز دارند زمینه شادمانی آنها را فراهم سازد
این انجمن با برگزاری محافل سرور و جشنهای ملی، میهنی، مردمی و مذهبی در تلاش است که مسئولیت خود را در قبال هم میهنان عزیز ادا نماید
سال 1392 در حالی آغاز میگردد که در داخل کشور سردرگمی مطلق حکمفرماست و مردم یک نگرانی بزرگ را در فرا راه خود دارند و بخصوص که در هفته های اخیر تنشهای سیاسی میان دولت افغانستان و نیروهای بین المللی مبرز گردیده است به نگرانی مردم و فعالین سیاسی افزوده است
در کشور میزبان یعنی سویدن حد اعظمی فشار اخراج بر سر پناهجویان افغان متمرکز شده است. برخورد خشن و نامناسب اداره مهاجرت و پولیس سویدن عرصه را بر افغانهای مظلوم پناهجو که با تقبل خطرهای جانی خود را به اینجا رسانده اند تنگ و تنگتر ساخته است و دولت افغانستان هم درین راستا بی تفاوت عمل کرده و همکاری نیروهای امنیتی داخل کشور باعث گردیده است که پولیس سویدن برنامه دیپورت خود را بر سر افغانها تطبیق نماید
انجمن افغانها درقبال این موضوع خیلی با مسئولیت عمل نموده چندین بار باسفارت افغانستان در ناروی، وزیر امور مهاجرین و حتی با دعوت از آقای بشردوست نماینده مردم در پارلمان افغانستان خواست که این موضوع را در سطح ملی و بین المللی مطرح نماید ولی عدم همکاری ارگانهای دولتی افغانستان قضیه را پیچیده تر ساخته است
در حال حاضر مهمترین موضوع نزد انجمن پیدا کردن یک راه حل برای این مشکل میباشد و ما تلاش خواهیم کرد که با نوشتن یک نامه به پارلمان کشور توجه افراد مسئول را به این قضیه معطوف سازیم
انجمن افغانها به آرزوی سعادت مردم، امنیت در کشور و سلامتی هموطنان خارج از کشور حلول سال نو 1392 خورشیدی را به همه عزیزان تبریک عرض میدارد

Lämna ett svar