انجمن افغانها در سویدن | په سویدن کی دافغانانو ټولنه | Afghanska Föreningen i Sverige

Blog

نيازمنديها

اطلاعات به فارسي از سوي مرکز امداد 112 سويدن

آيا در وضعيت اظطراري قرار داريد ؟ نياز به کمک فوري داريد؟ به 112 زنگ بزنيد

به 112 زنگ بزنيد:

ـ اگر خود گرفتارحادثه اي جدي شده ايدويا کسي در نزديکي شمادچار آن شده ؛

ـ اگر خود به شکلي اظطراري بيمار شده ايد ويا کسي در نزديکي شما چنين شده است ؛

معلومات مزيد را درسايت الارم به زبان فارسي مطالعه نمائيد. به اينجا کليک کنيد

Lämna ett svar