انجمن افغانها در سویدن | په سویدن کی دافغانانو ټولنه | Afghanska Föreningen i Sverige

Blog

درمورد پناهجويان افغان

یازده پناهجوی افغان بطور اجبار از سویدن به کابل دیپورت شدند

روز چهارشنبه مورخ 11 مارچ 2015یک گروپ یازده نفری پناهجویان افغان بطور اجبار ذریعه یک طیاره چارتر از سویدن به کابل دیپورت شدند

www.youtube.com/watch?v=XQRb94EWsj8

اخراج یک گروپ يازده نفری پناهجویان افغان از سویدن به کابل

تظاهرات در برابر اخراج اجباری پناهجویان افغان در پیشروی نظارتخانه اداره مهاجرت در مرشتای استاکهولم ، چهارشنبه مورخ 11 مارچ 2015
روز چهارشنبه حوالي ساعت سه بعد از ظهر ده ها موتر پوليس دورادور تعميرنظارتخانه در حالت گزمه بودند و ده ها پوليس چهار اطراف نظارتخانه اداره مهاجرت در مارشتاي استاكهولم را محاصره كرده و عبور و مرور را به طرف نظارتخانه مسدود ساخته بودند . ما اعتراض كنندگان كه تعداد ما به حدود چهل نفر ميرسيد نيز در سه نقطه خروجي از نظارتخانه ايستاده و پروسه انتقال پناهجويان افغان را به ميدان هوايي مشاهده ميكرديم و همزمان همبستگي خود را به پناهجويان در معرض اخراج نشان ميداديم و برخي از ما كه در بين سرك ايستاده بودند توسط پوليس به زور به سرك پياده رو رانده شدند 
بعد از انتظار طولاني دو نيم ساعته ، ساعت 17.45پناهجويان افغان در سرويس سرخ رنگ جابجا شده از كنار ما عبور نمود و پوليس امنيت عبور صد در صد انرا تأمين كرد . گفتني است كه هفته گذشته حدود سي تن در ليست اخراجي شامل بودند اما ديروز خانمها و خانواده ها از ليست اخراجي ها حذف شدند و صرف سيزده تن در ليست مانده بودند كه به احتمال قوي نه تن كه در نظارتخانه قيد بودند ديپورت شده باشند ( يازده تن ديپورت گرديدند ) . اين ديپورتي درشرايطي انجام مي پذيرد كه وزير مهاجرين و عودت كنندگان افغانستان از كشور هاي اروپايي و بويژه سويدن تقاضا نموده بود كه اين ديپورتها را مؤقتا متوقف سازد و وزارت خارجه نيز با نامه هاي جدي به نمايندگي سياسي از متوقف ساختن اين ديپورتي هاي اجباري سخن گفته بود . با صحبت تيلفوني كه روز سه شنبه با نماينده وزارت مهاجرين افغانستان داشتم ايشان با اطمئنان گفتند كه مقامات در افغانستان مصمم استند كه به طياره چارتر حامل پناهجويان افغان كه به جبر اخراج ميشوند ، اجازه نشست در ميدان هوايي كابل ندهند و اما در سويدن مصمم بودند كه اين ديپورت عملي خواهدشد و امادگي كامل براي تحقق اين ”عمليات بزرگ ” گرفته بودند كه موفق نيز شدند . واما مقامات در افغانستان نه در نيت شان صادق و نه در اراده خود مصمم و مثل هميشه حرف شان با عمل شان در تضاد قرار داشته و مثل هميشه وعده هاي خالي به مردم داده كه اين هم نمونه خروار 
نسيم سحر

***

باوجود اعتراض و مقاومت، اخراج شدند
چهارشنبه شب، حدود سیزده پناهجوی افغان علیرغم تمایل خود، از بازداشتگاه کمپ پناهندگی مرشتا در شمال استکهلم به افغانستان اخراج شدند. برپایه ی سخنان یکی ازاین پناهجویان درگفتگوئی با پژواک، پس از فرود هواپیما درفرودگاه کابل، به دلیل مقاومت آنها، مورد خشونت قرارگرفتند. این پناهجو دراین گفتگو که تلفنی و پس از ورود آنها به فرودگاه کابل انجام شده، حتی عنوان می کند که دراثر این خشونت شماری از آنها زخمی شدند و لباس برخی از آنها نیز در کشمکش با ماموران پاره شد. او تاکیدمی کند که از خشونت ماموران علیه خود و پناهجویان دیگر مدرک دارد و از روی احساس حرف نمی زند.

این پناهجوی اخراجی می گوید که پیش از اخراج از سوئد، سه تن از کارکنان سفارت افغانستان در استکهلم به عنوان دلجویی از آنها، اما به گفته او با هدف شناسائی آنها به بازداشتگاه آمدند. اما هیچ یک از پناهجویان بجز خود او که به عنوان نماینده بقیه انتخاب شد حاضر به دیدار با نمایندگان سفارت نشدند.
درمورد اعمال خشونت علیه این پناهجویان، گفتگوئی نیز با پاتریک انگستروم از مسئولان پلیس استکهلم داشتم. او عنوان کرد که مامورانی که این پناهجویان را تا افغانستان همراهی کرده اند هنوز به سوئد باز نگشته اند، اما در گزارشی که درباره اخراج این پناهجویان نوشته اند عنوان کرده اند که در فرودگاه کابل چهار پناهجو از هواپیما پیاده شدند، اما بقیه حاضر به ترک هواپیما نشدند و پلیس سوئد از پلیس افغانستان برای پیاده کردن آنها کمک گرفت. او تاکیدکرد که جزییات بیشتر در روز دوشنبه و پس از بازگشت ماموران پلیس روشن خواهدشد. علاوه بر او، با احمد ذکی خلیل، از سازمان فر، فعال در پشتیبانی از پناهجویان نیز که جریان اخراج این پناهجویان را دنبال کرده گفتگویی انجام داده ایم. او می گوید که کارکرد نادرست سیستم سیاسی در افغانستان باعث شده که باوجود نامه وزیر امورخارجه افغانستان به سفارت های این کشور ازجمله دراستکهلم برای ندادن مجوز سفر به افغانستان به پناهجویان، آنها پس از اخراج، در افغانستان پذیرفته می شوند. گزارش کامل تر را در روز دوشنبه از برنامه ژواک خواهید شنید، اما ازهم اکنون بخشی از گفتگوی ما با یکی از پناهجویان اخراجی را که نخواسته نامش فاش شود می توانید دراین صفحه بشنوید.

زینت هاشمی

zinat.hashemi@sr.se

منبع رادِوی پژواک 

باوجود اعتراض و مقاومت، اخراج شدند

Lämna ett svar