انجمن افغانها در سویدن | په سویدن کی دافغانانو ټولنه | Afghanska Föreningen i Sverige

Blog

Aktuell

یادبود و مجلس فاتحه

بسم الله الرحمن الرحیم

یاد و خاطره قربانیان حادثه برفکوچ در ولایات پنجشیر، بامیان ، بغلان ، تخار ، بادغیس و بدخشان و قربانیان حوادث طبیعی در ولایات ننگرهار ، لغمان ، نورستان وسایر ولایات وطن را گرامی میداریم
به همین مناسبت مجلس فاتحه از جانب سفارت جمهوری اسلامی افغانستان در همکاری با انجمن افغانها و مرکز اسلامی افغانها به روز یکشنبه مورخ 15 مارچ از ساعت 13:00 تا 14:30 در مسجد افغانها واقع روگسوید برگزار میگردد
هموطنان عزیز مطلع باشند و با شرکت خویش در این مراسم به ارواح پاک این جانباختگان که در حالت بیخبری به ابدیت پیوستند دعا و با بازماندگان آنها همدردی نماییم

 
:آدرس
Hardemogatan 1
12467 Bandhagen

Lämna ett svar