انجمن افغانها در سویدن | په سویدن کی دافغانانو ټولنه | Afghanska Föreningen i Sverige

Blog

جلسات سالانه انجمن

گزارش نشست سالانه ای انجمن افغانها

نشست سالانه ای انجمن افغانها به روز يکشنبه مورخ 10 اپریل2011 در سالن مکتب زبان  ستوکهولم واقع روگسوید دایر گردید. در نشست سالانه ای انجمن آقاي نسيم سحر بحيث رئيس انجمن ،اعضای هيئت اجرائیه، کمیسیون بررسي و کنترول، کمیسیون تدارک انتخابات به اتفاق آراء انتخاب گرديدند

جلسه ساعت 12 ظهر شروع به کار کرد و در ابتدا محترم محمد امین وجدان منشی انجمن افغانها ضمن عرض خیر مقدم به اشتراک کنندگان، اجندای جلسه را تشریح و از حاضرین دعوت بعمل آورد تا هیأت رئیسه ای جلسه را از میان خود انتخاب نمایند و سپس اشتراک کنندگان حاضر در جلسه از میان کاندیدای پیشنهادی اشخاص ذیل را به اتفاق آرا بعنوان هیأت رئیسه انتخاب نمودند

 

 

، ـ محترم عبدالله شیوالی رئیس

ـ محترمه فریده زیرک معاون

ـ محترم سید اکرم لاچين عضو

ـ محترم بری مسئول تحریر

بعد از انتخاب هیات رئیسه آغاز جلسه رسمیت یافت و قبل ازینکه هیات رئیسه به تطبیق اجندای جلسه بپردازد خانم فریده زیرک دو قطعه شعر بهاری را به خوانش گرفت و مورد استقبال حاضرین قرار گرفت.

بعد از قرائت شعر توسط خانم زیرک، آقای عبدالله شیوالی رئیس جلسه،  اجندای مجلس را اعلام و از آقای نسیم سحر رییس انجمن

افغانها تقاضا بعمل آورد تا گزارش کارکرد یکساله ای انجمن را به حاضرین ارائه نماید

 

فوتو هاي ديگر از جلسه سالانه

محترم سحر در شروع گزارش از موسسین اولیه ای انجمن اظهار قدر دانی نمود و افزود آنانیکه هفده سال قبل سنگ بنای این انجمن را گذاشتند تعدادی از آنها در میان ما نیست و به دیار ابدیت پیوسته اند ولی عمل خیر آنها ضایع نگردیده و امروز از آنها به نیکی یاد آوری میگردد و همچنان از روئسای قبلی انجمن چون آقای شیوالی و خانم زیرک  نیز که در جلسه حضور داشتند تقدیر بعمل آورد.

آقای سحر در ادامه ای گزارش به تشریح کارکردهای بخشهای مختلف انجمن در فاصله ای اپریل 2010 تا اپریل 2011  پرداخته نقاط مثبت را برملا و کمبودها و نواقص را نیز به حاضرین توضیح داد.

 

در بخش دیگری از گزارش فعالیتهای اقتصادی و وضع کنونی مالی انجمن به حاضرین معلومات داده شد و آقای سحر اذعان داشت که در سال گذشته در همین موقع سال انجمن بیشتر از چهارده هزار کرون قرضدار بود و این بدهی به همکاری محترم رحمت الله حسن مسئول مالی انجمن توسط  خانم فرشته حضرتی پرداخته شد و از آنها اظهار سپاس گردید و افزود که امروز انجمن از مدرک جمع آوری حق العضویت ها و فعالیتهای دیگر صندوق مثبت دارد.

در خاتمه ای گزارش، آقای سحر از کمبودها و کارهای انجام نشده نیز یاد آوری کرد و از حاضرین تقاضا نمود که جهت بهبود فعالیتهای انجمن پیشنهادها و راه حلهای خود را ارائه نمایند که این موضوع یکی از آجندای جلسه نیز بود و در بخش خود در مورد آن بحث و تبادل نظر مفصل صورت گرفت.

گزارش مکمل هيئت اجرائيه انجمن را در اينجا مطالعه کنيد


به تعقیب گزارش آقای سحر از آقای دوکتور اسد زیرک مسئول کمیسیون بررسی نظارت و کنترول انجمن دعوت بعمل آمد تا نتایج بررسی کمیسیون را به حاضرین بیان نماید.

آقای زیرک در ابتدا از تلاشهای انجمن در راستای بهبود فعالیتهای خود تشکر و قدردانی نمود و افزود که انجمن تا هنوز روحیه ای ملی خود را حفظ نموده و از اساسنامه پیروی نموده است ولی در اساسنامه ای انجمن یک سلسله کمبود ها و نواقص وجود دارد که باید در موقع مناسب مورد مداقه قرارگیرد.

مهمترین موضوعی که در راستای بررسی کمیسیون قرارداشت بیلانس مالی انجمن بود که آنهم از جانب آقای زیرک مسئول کمیسیون نظارت و کنترول مثبت ارزیابی گردید و هیچ کدام تخلف و یا عدم شفافیتی گزارش نگردید.

موضوع دیگر آجندا طرح پرسش در مورد فعالیتهای یکسال گذشته و ارائه ای راه حلها و راهکارها برای بهتر ساختن بنیه ای مالی انجمن بود از جانب حاضرین مطرح گردید.

در بخش سئوالات اشخاص ذیل سهم گرفتند

1 ـ آقای اصغری در مورد مراحل پیشرفت مذاکرات با سایر انجمنها برای تشکیل یک  نهاد سراسری افغانها

2 ـ آقای غوربندی در باره ای هزینه کردن اضافی در بخش ورزش و علت عدم یاد آوری از نام محترم خضري بعنوان یکی از مؤسسین انجمن سوال نمودند که از جانب آقای سحر و خانم دوکتور رحیمه احراری پاسخ داده شد. خانم احراري از محترم عرب زي بعنوان يکي از موسسين انجمن يادآوري کرد

در بخش پیشنهادات و ارائه ای راهکار ها افراد ذیل صحبت کردند

1 ـ آقای دوکتور زیرک: جوانان ورزشکار باید عضویت انجمن را کسب نمایند و حق العضویت بپردازند

2 ـ آقای فرزام: باساس قوانین جدید دولت سویدن کسانیکه تازه اقامه میگیرند مشمول سوسیال بیدراگ نمیشوند و مستقیم به اداره کار معرفی و از طریق انجمنهائیکه در پروسه کاریابی مشارکت دارند به جستجوی کار میپردازند. دریافت چنین پروژه های برای انجمن درآمد اقتصادی دارد که باید درین عرصه اقدام گردد.

3 ـ خانم فریده زیرک: پروژه ای وجود دارد  افراد مجربی که در بخش تدریس زبان مهارت دارند از طریق انجمنها بعنوان معلم اس اف ای معرفی و استخدام گردد که انجمن ما هم میتواند ازین پروژه مستفید گردد.

در ادامه تعداد دیگری از شاملین این نشست نیز طرحهای را پیشنهاد نمودند که درج پروتوکول گردید.

در قسمت دیگری از اجلاس هیات رئیسه از حاضرین خواست که رأی بر عدم مسئولیت هيئت اجرائیه ای انجمن دهند که به اتفاق آراء عدم مسئولیت هيئت اجرائیه پذیرفته شد.

ماده ای دیگر آجندا انتخاب اعضای شورای رهبری جدید برای انجمن بود که ازطرف هیأت رئیسه اعلام گردید.

نخست آقای نسیم سحر از جانب آقایان فیض نور و غوربندی بعنوان رئیس انجمن کاندید و بعد از انجام رأی گیری به اتفاق آراء انتخاب آقای نسیم سحر بعنوان رئیس انجمن افغانها برای یکدوره ای جدید مورد تأیید قرا گرفت.

سپس آقای سحر لیست کاندیدا برای اعضای هيئت اجرائیه، کمیسیون نظارت و کنترول و کمیسیون برگزاری انتخابات را بطور دستجمعی به هیأت رئیسه پیشنهاد و در مورد آن رأی گیری صورت گرفت که باتفاق آراء کاندیدای مورد نظر انتخاب شدند که اسمای شان در آتی ذکر شده است.

اعضای هيئت اجرائیه

خانم دوکتور رحیمه احراری معاون

آقای امین وجدان منشی

آقای سید خداداد فطرت مسئول فرهنگی و آقای شفيع نجیم معاون

آقای سید حسین اصغری مسئول امور دینی و مذهبی و آقای نعیم امین معاون

آقای رحمت الله حسن مسئول امور مالی

خانم راحله آتش مسئول شورای زنان و خانم سیمین آقتاش  معاون

آقای دگروال نذیر امیر مسئول امور هنري و آقاي عيسي ايوبي معاون

آقای وکیل جلالی مسئول امور جوانان و ورزش وآقاي جواد معاون

آقای ویس ویسی مسئول امور مهاجرین و پناهجویان و خانم بهار سخی و آقای فیض نور اعضاء

کمیسیون نظارت و کنترول

آقای دوکتور اسد زیرک رئیس کمیسیون

آقای جنرال غفار جلالی عضو

آقای سید اکرم لاچين عضو

آقای حاجی امین عضو

آقای خلیل خان عضو

کمیسیون تدارک انتخابات

آقای عبدالله شیوالی رئیس

آقای عزیز حساس عضو

آقای سید عبدالرؤف غوربندی عضو

آفای جنرال شبیراحمد عضو

آقای جنرال سخی عضو

آقای خلیق عضو

آقای فرزام عضو

خانم فریده زیرک عضو

آقای جمال ناصر عضو

بعد از انجام انتخابات ماده ای به تصویب رسید که اعضای هيئت  اجرائیه اجازه دارند که برای بهبود امور کاری انجمن کميسيون هاي جدید ایجاد نمایند و اعضاي جديد هيئت اجرائيه را تعيين کنند.

ماده ای آخر آجندا که در مورد ایجاد یک مرکز فرهنگی و ايجاد اتحاديه سراسري افغانها بود نیز مورد بحث قرار گرفت و دراين بحث ها محترم سيد حسين اصغري ، محترم حاجي امين ، محترم فرزام ، محترم الحاج محمد عيسي ابراهيمي و محترم عبدالله شيوالي صحبت نمودند . فيصله بعمل آمد تا غرض غور بيشتر يک کميسيوني از جانب هيئت اجرائيه توظيف گردد و موضوعات مربوطه را مورد بررسي قرار داده وسپس جهت منظوري به مجمع عمومي فوق العاده انجمن راجع گردد . در حاشیه ای اجلاس اشتراک کنندگان با

ناشتا چای و قهوه پذیرائی گردید و اجلاس به ساعت چهار عصر خاتمه پذیرفت

گزارش از خ..فطرت مسوول فرهنگي انجمن

Lämna ett svar