انجمن افغانها در سویدن | په سویدن کی دافغانانو ټولنه | Afghanska Föreningen i Sverige

Blog

درمورد پناهجويان افغان

گزارش ملاقات جناب اشرف غنی با افغانها در استاکهولم

 

جناب اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان به شام جمعه مورخ 4 دسمبر 2015 با برخی نمایندگان انجمنهای افغانها در شهر استاکهولم در هوتل گرند(Grand hotell) ملاقات نمود. این دیدار و ملاقات به پیشنهاد انجمن افغانها در سویدن و همکاری جناب داکتر هامی سفیر افغانستان در سویدن تنظیم گردیده بود. در این نشست برعلاوه جناب اشرف غنی رئیس جمهور ، جناب صلاح الدین ربانی وزیر خارجه و رئیس دفتر رئیس جمهور حضور داشتند.این ملاقات حوالی ساعت پنج شام شروع وبه ساعت شش شام پایان رفت.

در آغاز نسیم سحر رئیس انجمن افغانها به نمایندگی از انجمن افغانها صحبت کرده و تشریف آوری رئیس جمهور و هیئت همرانان شانرا به سویدن خوش امدید گفت و یادآورشد که این اولین سفر هیئت بلند پایه افغانستان به سویدن است که صفحه جدید را در روابط دو کشور باز خواهد نمود؛ به امیداینکه توافقات حاصله در تحکیم روابط و به نفع افغانستان تمام شود. او ابراز امیدواری نمود که قراردادی در زمینه برگشت اجباری پناهجویان افغان عقد نگردیده باشد. او همچنان از جناب رئیس جمهور بخاطر اینکه برای افغانهای سویدن این فرصت را دادند تا مشکلات و پرابلم های خود را مطرح نمایند باوجودیکه برنامه کاری شان قبلا تنظیم و وقت خیلی کمی داشتندوبرای این منظور پرواز خود را به وطن برای یکساعت به تعویق انداختند سپاسگذاری نمود.
رئیس انجمن افغانها سپس با استفاده از فرصت از برخورد نیک تمام پرسونل سفارت افغانستان در استاکهولم با افغانهای سویدن و خدمتگذاری انها سپاسگذاری نمود . او علاوه نمود که به کمک سفارت یک سلسله مشکلات افغانها حل شده اما برخی معضلات باقی مانده که آنها نیاز به کمک دولت افغانستان دارد که باید حل گردد. رئیس انجمن افغانها به جنبه های حقوقی دوسیه های متقاضیان پناهندگی افغان پرداخته یادآور شد که یکی از این معضلات تثبیت هویت افغانهاست . اسناد هویتی افغانستان ( تذکره وپاسپورت ) از پائین ترین سطح اعتبار در اداره مهاجرت سویدن برخوردار بوده که براساس این اسناد هویت افغانها تثبیت نمیگردد. این مطلب در سایت اداره مهاجرت سویدن با صراحت بیان شده است . عدم تثبیت هویت تاثیر مستقیم بالای درخواست پناهندگی کرده و ازاین لحاظ به سطح درجه باورمندی کیس تاثیر فراوان داشته ویکی از دلایل پاسخ منفی همین عدم تثبیت هویت میتواند باشد. عدم تثبیت هویت همچنان به عدم دریافت اجازه کارانجامیده و بالاخره با عدم تثبیت هویت متقاضی پناهندگی فرصت اخذ اقامت براساس کار را از دست میدهد. برعلاوه با عدم تثبیت هویت دریافت اجازه اقامت براساس پیوند خانوادگی مشکل میگردد. ازینرو این معضله باید هرچه زودتراز طریق مراجع سیاسی حل شود.
معضله دوم که نسیم سحر به ان اشاره نمود دفاع از حقوق پناهجویان که به درخواستی آنها پاسخ منفی داده شده و همین کتگوری مورد حمایت انجمن افغانها میباشد زیرا به عقیده انجمن افغانها در مورد دوسیه های اکثریت شان فیصله های متحدالمال صورت گرفته و دلایل انفرادی در نظر گرفته نشده است ؛ فیصله های صادر شده جنبه های سیاسی داشته و گاهی این قبولی ها شکل لاتری را بخود میگیرد . گراف قبولی پناهجویان افغان بالای سن 18 پائین تنظیم شده ودرزمان صدور فیصله ها به فیصدی های قبلا تنظیم شده رجوع میگردد.
معضله سوم را رئیس انجمن افغانها عدم موجودیت تذکره اطفال زیر سن 18 که عمدتا در ایران تولد وبزرگ شده اند میباشد که در سویدن تشخیص سن آنها به شیوه های دقیق و قابل اعتماد انجام نمی یابد. با تعداد زیاد پناهجویان افغان زیر سن تنها برخوردی صورت میگیرد که با افراد بالای سن 18 در نظر گرفته شده است .
معضله چهارم را رئیس انجمن افغانها دیپورتهای اجباری پناهجویان افغان از سویدن نام برد که به بسیار سادگی و آسانی دیپورت میشوند باوجودیکه افغانستان وسویدن توافقنامه دوجانبه در قسمت عودت پناهجویان افغان از سویدن به افغانستان را ندارند( آقای اسپنتا وزیر خارجه اسبق افغانستان توافق سه جانبه میان افغانستان ، سویدن و کمیشنری ملل متحد را تمدید نکرد ). دیپورت پناهجویان مخفی در سرخط وظایف حکومت سویدن قرار داشته و چون این دیپورتی ها به برخی کشورها صورت نمیگیرد لذا با تشدید دیپورت پناهجویان افغان این ماموریت جبران میشود . اداره مراقبت از مجرمین بخاطر دیپورت پناهجویان به افغانستان از شیوه های غیرقانونی تطمیع درمیان ادارات ذیربط سرحدی افغانستان استفاده مینمایند. ازینرو عقد قرار داد زمینه را برای اخراج های اجباری مساعد ساخته و هم امکان بررسی مجدد و حق مراجعه و شکایت به مرجع عالی قضایی یعنی محکمه عالی اروپایی را محدود میسازد.
در فرجام نسیم سحر گفت که پناهجویان با صدها مشکلات و عبور از راه های پرخطر و مرگبار و قرار دادن مرگ و زندگی در کف دست خود را به اروپا میرسانند و جفای بسیار بزرگ در حق این هموطنان خواهد بود که با عقد قرار داد دوجانبه انها دیپورت شوند . او به نمایندگی از انجمن افغانها از ریئس جمهور افغانستان تقاضا نمود که همچو قرارداد پیرامون اخراج اجبار ی پناهجویان افغان را امضا نکند.
سپس نصیبه ابراهیمی صحبت های نسیم سحر را تائید کرده به مشکلات سفر پناهجویان واوضاع نامساعد افغانستان برای آنها صحبت کرده واز بیانیه جناب اشرف غنی که ” سرک‌های آلمان طلا فرش نیستند” انتقاد نمود .
بعدا داکتر جبارمیرزاد رشته سخن را گرفته بیشتر در مورد خود حرف زد که داکتر است و بعدا عنوان کرد که او عضو کدام سازمان سیاسی و انجمن نیست وبه عنوان یک فرد مستقل به مشکل اتحادملی پرداخت.
به تعقیب حاجی روح اله رئیس مسجد افغانها صحبت نمود و او هم از محتوی صحبت های نسیم سحر حمایت کرد وسپس بعد از مقدمه طولانی پیشنهاد نمود که اگر دولت افغانستان یک ملای معاشخور را در مسجد افغانها مقرر نماید. رئیس جمهور افغانستان در جریان صحبت خواهش کردند که کوتاه بدون مقدمه طولانی و با پیشنهادات مشخص و نه نصیحت صحبت کنند زیرا وقت خیلی کم دارند وحاضرین فراموش نکنند که یک آدم سرسفید و رئیس جمهور با حوصله در برابر شان نشسته و حرفهای شانرا می شنوند و از آن سوء استفاده نشود.
سپس نسیمه امیری از شهر اوپسالا رشته سخن را گرفته وبعد از تائید از صحبتهای رئیس انجمن افغانها در مورد مشکل اسناد تحصیلی افغانها که توسط مراجع مربوط سویدنی مورد قبول قرار نمی گیرد و داستان سند تحصیلی خود را که بعد از تائیدی سفارت افغانستان مورد قبول ادارات سویدنی قرار نگرفته بود به تکرارحرف زد که بازهم رئیس جمهور عکس العمل نشان داد و خواهش نمود که کوتاه و منسجم صحبت شود. آقای داکتر هامی سفیر افغانستان تقاضا نمود که تمام این مشکلات قابل حل است وآنرا به سفارت راجع نمایند. در پایان صرف برای سید حسین اصغری مسوول امور دینی و اجتماعی انجمن چند دقیقه داده شد که ایشان نیز با یک شعر زیبا و تقاضای اینکه رئیس جمهور وعده های انتخاباتی خود را عملی سازد صحبت کوتاه خود را خاتمه داد.
جناب اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان بعد از شنیدن حرفهای حاضرین چنین گفت :
ما به عقد قرار داد( میان سویدن وافغانستان غرض عودت پناهجویان افغان از سویدن به افغانستان) نی ګفتیم ولی به آغاز مذاکرات موافقت نمودیم.
ما در اینجا موافقتنامه را با سویدن امضا کردیم که شامل 8.7 میلیارد کرون سویدن ( نه میلیارد یورو ) کمک به افغانستان است که این اولین تعهد ده ساله سویدن به افغانستان است وباید از آن قدردانی شود( گفتنی است که افغانستان بزرگترین کشور دریافت کننده کمک از سویدن است که سالانه 900 میلیون کرون را تشکیل میدهد که از طریق کمیته سویدن برای افغانستان انجام می یابد و این کمیته 35 سال قبل در مقابل حضور قوای شوروی در افغانستان ایجاد شده بود ـ نسیم سحر ) .
بعد از صدور پاسپورت های الکترونیکی معضله تثبیت هویت ها حل خواهد شد. تا سال اینده یک میلیون پاسپورت با پاسپورت ماشین خوان یا الکترونیک تبدیل میشود زیرا پاسپورتهای سابقه اعتبار نخواهد داشت. بتاریخ 20 دسمبر بخش اول پاسپورت به اروپا میرسد (سفارتهای آلمان و سویدن و … قبلا به توزیع آن مبادرت ورزیده اند).
دستگاه وسیع سکوک از المانها گرفته شده که از المانها تقاضا گردیده تا به اعمار فابریکه سکوک هر چه زودتر مبادرت ورزند. این دستگاه قابلیت نشر کاپی ها را دارد . ما میراث صد ساله را به سادگی حل کرده نمیتوانیم.
در مسایل پناهندگی مسایل حقوقی موجود میباشد که خود کشورها حق بررسی و تصامیم را دارند و ما حق نداریم که برای آنها بگوییم که افغانها را قبول نمایند . ما برخی تعهدات بین المللی را داریم که باید انجام دهیم . این مطلب را نباید فراموش کرد که محیط اروپا برای پناهجویان تغییر کرده است . امریکا و اروپا مسلمانان را نمی پذیرند . اروپا دورادور خود حصار میکشد. بعد از حادثه 11 سپتمبر برخورد با خارجی ها( مسلمانان ) در امریکا تغییر کرد و ازینرومن امریکا را ترک نمودم .
هفتاد فیصد بودجه افغانستان از بیرون تمویل میشود. مصارف یک هفته قوای امنیتی را تمویل کرده نمیتوانیم ازینرو آنها تاثیرگذار استند. مناسبات ما برابر نیست . کمک کنندگان در موقعیت بالاتر قرار دارند. اگر انتخاب بین کمک به سی هزار و سی میلیون باشد من کمک به سی میلیون را انتخاب خواهم نمود. ماتاحد امکان از حقوق افغانها در خارج دفاع میکنیم . اکنون در سویدن هم به امضای قرارداد نه بلکه به آغاز مذاکرات موافقت کردیم .
ما به دولت قوی و منسجم نیاز داریم.
بعوض انتقادات وضع و شرایط با پیشنهادات منسجم بیایید . در این پیشنهادات باید مشخص شود که چی چیزی مربوط سفارت است ویا دولت که باید انجام داده شود.
در مورد وضع افغانستان : دشمنان میخواستند که دو جغرافیه سیاسی را ایجاد کنند . از سقوط افغانستان بحیث کتله سیاسی جلوگیری بعمل امده است. ما با معضلات سه بعدی روبرو هستیم : 1 ـ ما با تروریزم منطقوی از چینایی ، عربی ،پاکستانی … تا چیچینی روبرو هستیم . 2 ـ با طالب و افراطی ها ؛ طالب افغانی و بیشتر طالب پاکستانی روبرو هستیم . 3 ـ پاکستان در یک جنگ اعلان ناشده با ما قرار دارد و در این جنگ قواعد منظم وجود ندارد.
ما با هزار مشکل روبرو هستیم . هربار که سر هر مشکل را باز میکنیم صدها بوی دگر از آن می براید(مانند بازکردن ”صندوقچه پاندورا” که مملو ازانواع شر و بدي است ـ نسیم سحر ).از ”کابل بانک ” از جمله 800 میلیون دالر مبلغ 450 میلیون دالر را حصول کردیم .در قرارداد های وزارت دفاع صدمیلیون دالر صرفه جویی نمودیم و مقدار ( ) زمین غصب شده را دوباره بدست اوردیم . خلاصه من میراث صد ساله را در یک سال حل کرده نمیتوانم . من به 34 ولایت افغانستان سفر کرده ام و مردم اصلی اصلاح طلب اند . در افغانستان وحدت بین مردم تامین است و صرف اقشار سیاسی و اجتماعی اند که در پی جنجال اند. اگر آدم با سرعت مثل امان اله خان برود زود سقوط میکند . وقتی 16 ساعت در یک شبانه روز کار میکردم و پایم صدمه دید آوازه مرگ مرا پخش کردند. افغانستان پیچیدگی بافت خود را دارد . شما میدانید که رژیم های امان اله خان ، ظاهر شاه و داود خان چگونه سقوط کردند و بعدش را نیز میدانید. اصلاحات درد دارد و افراد متمول حوصله اش را ندارند . باید با حوصله مندی رفتار نمود . غرض جلوگیری از سقوط باید یک تناسب بین تحول وتداوم موجود باشد. دشمن های بیرونی میخواهند که ما مشکلات داخلی داشته باشیم . باید با حوصله مندی وبا هدفمندی مردم را جمع کنیم . هر روز 10 الی 40 سرباز و افسر امنیتی ما کشته میشوند و ما توان پرداخت بیشتراز 50هزار افغانی را به فامیل های انهانداریم و چندی پیش تیلفونی ازکامرون صدراعظم بریتانیای کبیر کمک خواستم.
من زیاد زیر فشار بیرونی ام و مشکلات فراوان اقتصادی داریم .( در جریان صحبت رئیس جمهور خانم نسیبه ابراهیمی داخل شده وبازهم اظهارات رئیس جمهور را که گفته بود ” سرکهای آلمان طلا فرش نیستند” انتقاد نمود و علاوه نمود که در این سرکها مین نیز فرش نشده است . رئیس جمهور برآشفته شده و با صدای بلند و قهر آمیز به صحبت خود ادامه داد ). من مسوولیت در برابر مردم که در افغانستان زندگی مینمایند دارم و نه در برابرافغانهای که از افغانستان فرار کرده اند. من نمیتوانم اینجا بیایم و از حقوق شما دفاع کنم و اینها را بگویم که شما را قبول نمایند . مردمی که برایم رای دادند و اعتماد کردند در برابر انها مسوولیت دارم ( رئیس جمهور این جملات را با عصبانیت گفت ). من هر دقیقه از مرگ دور استم . با وجود آن از تمام تلاشهای های خود غرض کمک به افغانهای خارج از کشور دریغ نمی ورزم . صدها درخواستی افغانهای خارج کشور را بخاطر ترک تابعیت افغانستان امضا کرده ام . وبازهم در خدمت شما استم و رئیس دفتر در همینجا برای چند روز میماند و هر مشکلی داشتید با ایشان مطرح کنید ویادداشت خواهد گرفت و آنرا بررسی خواهیم کرد.
جناب اشرف غنی درپایان گفت که همین لحظه درحال سفر به وطن باید به میدان هوایی برود.
نسیم سحر در پایان بازهم از رئیس جمهور بخاطر این ملاقات سپاسگذاری نمود . در پایان عکس های یادگاری با رئیس جمهور گرفته شد.
نسیم سحر 

استاکهولم 5 دسمبر 2015


Lämna ett svar