انجمن افغانها در سویدن | په سویدن کی دافغانانو ټولنه | Afghanska Föreningen i Sverige

Blog

سيمينارها

گزارش سمینار اقامت بر اساس کار و سرمایه گذاری

طبق اطلاعیه ای که قبلا از جانب انجمن افغانها در سایت انجمن به نشر رسیده بود، قرار بود که سمیناری زیر عنوان اقامت بر اساس کار و سرمایه گذاری در سالون کنفرانسهای آ بی اف دایر گردد، به همین منظور و به غرض آگاهی بخشی برای هموطنان عزیزی که به مشکل اقامتی مواجه اند و یا هم کسانیکه در تلاش اند از طریق کار و سرمایه گذاری اقامت کشور سویدن را بدست آورند، انجمن افغانها از آقای نیما رستمی حقوقدان فارسی زبان با تجربه و کارشناس امور مهاجرت که سالهای متمادی را درین بخش کار نموده است، دعوت بعمل آورد تا تجارب و دانسته های خویش را با این کتگوری افرادی که در بالا ذکر گردید شریک سازند و علاقمندان هم بتوانند از موضوعات مطروحه در سمینار مستفید شوند

سمینار طبق قرار قبلی رأس ساعت یازده و نیم روز شنبه دهم دیسمبر با اشتراک محترم آقای رستمی بعنوان سمینار دهنده و تعدادی از افغانهای مقیم استکهلم ولی متأسفانه در غیبت کسانیکه موضوع اصلی سمینار بودند شروع به کار نمود.
در ابتدا محترم آقای نسیم سحر رئیس انجمن افغانها با ذکر خیر مقدم، آقای رستمی را به حاضرین در سمینار معرفی نمودند و سپس آقای نیما رستمی صحبت های خویش را پیرامون درخواست اقامت به اساس سرمایه گذاری و کار آغاز نموده و افراد متقاضی را به کتگوری های ذیل تقسیم نمودند:
1 ـ پناهجویانیکه درخواست پناهندگی شان قبلا رد شده است.
2 ـ کسانیکه باساس یک طرح توجیه اقتصادی تقاضای اقامت میدهند.
3 ـ کسانیکه پنجاه درصد سهم یک شرکت فعال داخل سویدن را خریداری مینمایند.
4 ـ کسانیکه کل سهام یک شرکت داخلی فعال را میخرند.
درخواست اقامت باساس کار.
1 ـ پناهجویانی که در داخل سویدن هستند.
2 ـ کسانیکه از خارج سویدن در خواست اقامت باساس کار میدهند.

عمومیات
تمام کسانیکه شرایط اولیه ای ذیل را پوره نمایند میتوانند درخواست اقامت دهند.
1 ـ حد اقل حقوق شان قبل از مالیات 13000 کرون باشد.
2 ـ صاحب شرکت استخدام کننده باید قبلا اعلان استخدامی داده باشد.
3 ـ فرد متقاضی از جانب شرکت دعوت به استخدام شده باشد.
4 ـ شرکت استخدام کنننده باید با اتحادیه ای صنفی قرارداد داشته باشد

پناهجویان
پناهجویانی که درخواست اقامت شان رد شده است، بعد از تصمیم گیری ادارۀ مهاجرت و محکمه ای ابتدائی پنج هفته وقت دارند که درخواست اقامت به اساس کار ارائه نمایند، یعنی سه هفته سر از تاریخ تسلیم شدن فیصله برای اعتراض و دوهفته ای دیگر برای ارائه در خواست اقامت برای کار ولی بعد از فیصلۀ محکمه ای عالی تنها دوهفته وقت خواهند داشت تا درخواست شان را برای ادارۀ مهاجرت بفرستند.
درخواست دهنده باید شرایط ذیل را دارا باشد.
1 ـ برعلاوه ای موارد بالا متقاضی باید پاسپورت داشته باشد.
2 ـ میعاد پاسپورت باید کمتر از دوسال نباشد ورنه مطابق میعاد پاسپورت برای شان اقامت صادر میگردد.
3 ـ شش ماه بصورت متداوم در یک شغل و نزد یک شرکت کار کرده باشد.
4 ـ شرکت استخدام کننده باید گرنتی نماید که برای یکسال آینده متقاضی کار را استخدام مینماید.
5 ـ در تمام مدت کار باید بیمه استخدامی پرداخت شده باشد.
6 ـ درخواست اقامت برای کار از طرف پناهجو باید از یک کشور ثالث مشمول اتحادیه اروپا صورت گیرد، درخواست میتواند یا بصورت مستقیم در سفارت سویدن در کشور مورد نظر تحویل گردد و یا از طریق انترنت فرستاده شود.
7 ـ حد اکثر میعاد اقامت دوسال است و در دوسال اول فردی که برای او اقامت تعلق میگیرد نه میتواند شغل خود را عوض کند و نه هم صاحب کار خود را. درصورتیکه در دوسال اول شرایط قرارداد بطور کامل رعایت شود، بعد از ارائه ای درخواست اقامه ای شخص مورد نظر تمدید میگردد و بعد از تکمیل چهار سال اقامه دائمی منظور میگردد.
8 ـ پناهجوی متقاضی اقامت باساس کار میتواند همسر و فرزندان زیر هجده سال خود را درج درخواست نمایند.

افراد غیر پناهجو
کسانیکه قبلا در سویدن نبوده اند و درخواست پناهندگی نداده اند و از خارج سویدن تقاضای اقامت برای کار میدهند فقط کافیست که چهار شرط، شرایط عمومی را دارا باشند و میتوانند همسر و فرزندان زیر بیست و یک سال خود را درج درخواست نمایند.

در خواست اقامت بر اساس سرمایه گذاری
کسانیکه میخواهند از طریق سرمایه گذاری در سویدن اقامت بگیرند به سه کتگوری ذیل تقسیم میشود.
1 ـ اقامت بر اساس طرح توجیه اقتصادی
کسانیکه باساس ارائه ای یک طرح اقتصادی درخواست اقامت میدهند باید کاملا توجیه نمایند که طرح شان سودزاست و همچنان مکان تاسیس، مقدار درآمد، چگونگی بازارکار، بودجه ای دوساله و بیمه های لازم را بصورت روشن توضیح دهند.
2 ـ اقامت باساس خرید نیمی از سهم یک شرکت فعال
یک فرد میتواند نیمی از سهام یک شرکت سویدنی را خریداری نماید و به اساس آن اقامت دریافت نماید، طبیعی است که شریک آن باید تمام قوانین کاری را رعایت کرده باشد.
3 ـ اقامت باساس خرید کل سهام یک شرکت فعال سویدنی
همچنان یک فرد میتواند باساس خرید کل سهام یک شرکت سویدنی اقامت بگیرد بشرطیکه شرکت سابقه ای تخلف مالیاتی و یا سایر موارد را نداشته باشد.
در هرسه موارد فوق افراد متقاضی ثابت نمایند که شرکت بازای هر فرد بالغ سالانه 100000 کرون و به ازای هرطفل 25000 کرون سود دهی خالص دارد.
در سال 2012 شرایط سخت تری برای شرکتهای کوچک وضع خو
اهد شد تا نتوانند دست به تخلفات گسترده بزنند.
مثلا شرکتی که میخواهد یک کارگر را از خارج از سوئد استخدام نماید باید حد اقل حقوق دوساله ای کارگر متقاضی را در حساب بانکی خود داشته باشد

گزارش از خ.فطرت

Nima Rostami
Biträdande jurist
—————————————————————————————————-
Advokatbyrån Helen Westlund
Grev Turegatan 77, 11438 Stockholm, Tel: ++46-8-246840, Fax: ++46-8-242685, Mob: ++46-709163430, www.advokat-firman.se

Lämna ett svar