انجمن افغانها در سویدن | په سویدن کی دافغانانو ټولنه | Afghanska Föreningen i Sverige

Blog

درمورد پناهجويان افغان

گزارش رادیوی سویدن در مورد اخراج اجباری پناهجویان افغان

قرار است در اين روز ها مشي سختگيرانه اداره مهاجرت در ارتباط با پناهجويان افغان در سويدن در روشنايي گزارش ماه اكتوبر اداره مهاجرت از وضعيت افغانستان كه در ماه نومبر به نشر رسيده اعلام گردد .  گفته ميشودگزارش با تضاد هاي دورني و پراردوكسي ها همراه بوده است . اين گزارش متضاد كه در سطح پايين و براساس منابع غير دقيق و غير جدي تهيه شده دستاويزي خواهد بود براي سياست سختگيرانه بيشتر و تشديد اخراج هر چه بيشتر پناهجويان افغان 


اما قبل از ان توجه تان به گزارش مفصل راديوي سويدن در مورد اخراج هاي اجباري پناهجويان افغان و اعتراض كميته سويدن براي افغانستان از اين ديپورت ها وبخصوص بحث ميان سانا ويستين ( Sanna Westin) رئيس گروپهاي پناهندگى سر اسري پناهجويان ( FARR) و فريدريك بيير رئيس شعبه حقوقي اداره مهاجرت جلب ميگردد .خانم سانا ويستين از وضعيت ناارام و موجوديت درگيري هاي مسلحانه و عدم كارايي ارگانهاي عدلي و قضائي افغانستان و در سويدن هم عدم دسترسي پناهجويان به وكلا و ترجمانان وارد صحبت نموده و اخراج پناهجويان افغان را انتقاد نموده است. او همچنان ادعاي اداره مهاجرت را اينكه سه بر چهار قسمت افغانها اقامت دريافت ميكنند را به دليل وارد كردن 

اطفال زير سن در اين إحصائيه رد نمود
انجمن افغانها در نظر دارد كه تلاشهاي خود را بخاطر توضيح وضعيت كنوني متمركز كرده وهم تماس ها را با نمايندگان احزاب پارلماني ونهاد هاي مدافع حقوق پناهجويان بيشترنمايد

گزارش اخیر در مورد افغانستان

http://lifos.migrationsverket.se/dokument?documentSummaryId=31305

گزارش رادیوی سویدن در مورد اخراج اجباری پناهجویان افغان 

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=1650&artikel=5728338

Lämna ett svar