انجمن افغانها در سویدن | په سویدن کی دافغانانو ټولنه | Afghanska Föreningen i Sverige

Blog

ورزش

جریان مسابقه بوکس پروفیشنل اسرار یعقوب زاده در شهر اوریبروی سویدن

بتاریخ 25 نومبر 2017 جناب اسراراله یعقوبزی ( Israrullah Yaqobzai) ورزشکار افغان ساکن لندن با یک ورزشکار هالندی در شهر اوریبروی سویدن (Örebro ) در ورزش بوکس پروفشنل مسابقه نمود. اسرار یعقوب زاده در این مسابقه پیروز گردید.
انجمن افغانها در سویدن پیروزی اسرار یعقوبزی ورزشکار افغان را در این مسابقه برای وی و تمام افغانها تبریک گفته و موفقیتهای مزید برایش آرزو مینماید . گفتنی است که تعداد زیاد افغانهای ساکن اوریبرو در مسابقه غرض تشویق اسرار یعقوب زاده حضور داشتند


ازکیفیت پائین ویدیو معذرت میخواهیم

Lämna ett svar