انجمن افغانها در سویدن | په سویدن کی دافغانانو ټولنه | Afghanska Föreningen i Sverige

Blog

جلسات سالانه انجمن

گزارش از مجمع عمومی انجمن افغانها مورخ 21نوامبر 2021

پروتوکول جلسۀ سالانۀ انجمن افغان ها در سویدن

پروتوکول-جلسۀ-سالانۀ-انجمن-افغان-ها-در-سویدن-به فارمات PDF

گزارش اساسی از فعالیت های هیئت اجرائیه به مجمع عمومی توسط نسیم سحر، فارمات PDF

جلسۀ سالانۀ انجمن افغان ها در سویدن به تاریخ بیست و یکم نوامبر سال 2021 در رستورانت پامیر واقع در منطقۀ Nacka  در شهر استکهلم دایر گردید.

این جلسه ساعت دوازدۀ ظهر توسط احمد ضیا دانش، منشی انجمن رسماَ افتتاح گردید. او به حاضرین خوش آمدید گفته و برای پیشبرد امور جلسه افراد ذیل را به عنوان اعضای هیئت رییسه جلسه پیشنهاد نمود:

محترم انور فرازم، محترم شبیر احمد بدخشی، محترم خانم سیمین اقتاش، محترم خانم سعیده وجدان و محترم حریف معروف.

در مورد هیئت رییسه پیشنهادی، رای گیری صورت گرفت و با اتفاق مطلق آرا و نبودن حتی یک رای مخالف، هیئت مذکور به کارش آغاز نمود.

ریاست هیئت به عهدۀ محترم فرزام گذاشته شد و امور سکرتریت توسط محترم حریف معروف پیش برده شد. در نخستین دقیقۀ کار هیئت رییسه، زمانی که رییس جلسه اجندا 12 ماده یی را قرائت میکرد یک تن از حاضرین خلاف همه نورم های تشکیلاتی جلسه، فرهنگ تمکین و احترام به رای همۀ اعضا، صحبت های رییس جلسه را قطع و جلسه را اخلال نموده، اذعان داشت آنچه که قبلاَ در معرض رای گیری قرار گرفته بود و او خودش نیز رای موافق داده بود را قبول ندارد. حرف های رکیک و غیر معیاری و تاختن های بی مورد به رهبری جلسه برای حدود بیست دقیقه طول کشید.

بعداَ هیئت رییسه به کارش ادامه داده و اجندای جلسه توسط رییس جلسه قرائت گردیده و به رای گیری گذاشته شد که با اکثریت مطلق و نبودن رای مخالف و مستنکف به تصویب رسید. لازم به یاد آوریست که تعداد اعضای حاضر که حق العضویت خود را نیز پرداخته بودند به 206  تن میرسید.

طبق اجندا، از محترم نسیم سحر رییس انجمن تقاضا صورت گرفت تا گزارش کار سال گذشتۀ هیئت اجراییه انجمن را ارائه نماید.

محترم سحر در آغاز گزارش خود روی بیطرفی و غیرسیاسی بودن انجمن منحیث یک سازمان اجتماعی و فرهنگی افغان ها تاکید نموده از حاضرین مجلس خواست برای ادای احترام به زنده یاد خداداد فطرت معاون و منشی قبلی انجمن، شخصیت فرهنگی و انسان والا گهر، برای یک دقیقه به پا بایستند. آقای سحر از فعالیت های روسا و مسئولین قبلی انجمن آنهایی که به ابدیت پیوسته و آنهایی که حیات دارند قدردانی نموده و یادآور شد که این افراد باعث شده اند تا انجمن افغان ها در سویدن بتواند در این مدت بیست و هفت سال به عنوان یک نهاد کاملاَ غیر وابسته و بیطرف فعالیت نماید.

آقای سحر در گزارش خود سه پیشنهاد ذیل را برای هیئت اجرائیه جدید که قرار بود در آن جلسه انتخاب گردد، ارائه نمود:  

اول: ادامه کار روی ایجاد یک اتحادیه سراسری افغان ها در سویدن که  اساسنامه آن باید از طرف یک مجمع عمومی تصویب و تائید شود.

دوم: برای بهبود وضعیت مالی انجمن و همچنان جمع آوری به موقع حق العضویت که عمده ترین منبع عایداتی انجمن را تشکیل می دهد، باید برای انجمن یک حساب پرداخت پول از طریق  Swish(سویش) سفارش داده شود. این حساب سالانه مبلغ 500 کرون هزینه خواهد داشت. صلاحیت بانکی نیز را بهتر است دو نفر، رئیس انجمن و مسوول مالی به عهده داشته باشند.

سوم: اساسنامه انجمن افغان ها سال ها قبل ترتیب شده و لازم است تا برخی تغییرات و تعدیلات در آن وارد گردد. برای این منظور پیشنهاد میگردد که در جلسه حاضر یک کمیسیون به منظور وارد نمودن تغییرات در اساسنامۀ انجمن و تکمیل نمودن آن، موظف گردد و یا هم این که این وظیفه به هیئت اجرائیه آینده سپرده شود.

در این لحظه بار دیگر چند تن از حاضرین جلسه، خلاف همه اصول کاری و بدون در نظر داشت اصل گرفتن نوبت و فرهنگ والای بحث، شروع به صحبت های خود سرانه نموده و نظم جلسه را مختل ساختند. آنها با طرح سوال ها و جواب ها و نظرات کاملاَ شخصی و عقده مندانۀ خود به آدرس رییس انجمن و‌ خانم های که در هیئت رییسه حضور داشتند، تاخته و حدود نیم ساعت نظم جلسه را برهم زدند. این حالت باعث نگرانی افراد حاضر گردیده و در نهایت مالک رستورانت وادار گردید به همه حاضرین جلسه اخطار بدهد که در صورت تداوم وضعیت به همین منوال، مجبور خواهد بود سالون را ببندد.

نگرانی مالک رستورانت از آن منشاء میگرفت که در ”بحث ها” بیشتر حرکات کوچه و بازاری و کلمات خیلی زشت و ناپسند که شایستۀ حال انسان های متمدن و باسواد نمی باشد، رد و بدل گردید. (لازم به یادآوریست که بعداَ نیز مالک رستوارنت وادار گردید تا چند بار دیگر نیز به حاضرین هشدار بدهد)

تداوم این حالت باعث گردید تا رییس جلسه از محترم سحر تقاضا کند تا از ادامۀ ارائۀ گزارشدهی خودداری نماید.

گزارش کار و فعالیت کمیسیون نظارت و کنترول توسط محترم داکتر اسد الله زیرک قرائت گردیده که شامل بخش های مالی و بررسی عدول احتمالی از مواد اساسنامه انجمن بود.

در بخش مالی گفته شد که در حال حاضر در حساب بانکی انجمن مجموعاَ مبلغ 24755 کرون موجود می باشد.

در بخش عدول از مواد اساسنامه گفته شد که در جریان سال گذشته از مواد اساسنامه، هیچ خلاف ورزی صورت نگرفته است.

در اخیر محترم زیرک بار دیگر به بی طرف و غیرسیاسی بودن انجمن تاکید نمود.

سپس گزارش بخش فرهنگی انجمن که محترم خانم فریبا چرخی مسوولیت آن به عهده داشت، ارائه گردید. نکات برجستۀ و مختصر این گزارش عبارت بود از دایر نمودن نشست های فرهنگی، تجلیل و بزرگداشت از روز های ملی و مذهبی، دعوت و صحبت با هنرمندان، شعرا و نویسندگان برای رشد و انکشاف فرهنگ ما. لازم به یاد آوریست که این فعالیت ها بنابر محدودیت های وضع شده از بابت همه گیری کرونا به شکل دیجیتال و به همت خانم چرخی صورت گرفته است

فعالیت های بخش امور مهاجرت که توسط خانم نگین میاخیل صورت گرفته است عبارتند از:

ـ تماس های مستقیم با وزارت امور مهاجرین

ـ دو ملاقات مستقیم با وزارت امور مهاجرت پیرامون مشکلات هویتی و امور پناهندگان

ـ دیدار های متعدد با سفارت جمهوری افغانستان در سویدن در رابطه به مشکلات افغان ها و ارائه راه های حل برای مهاجرین و پناهندگان افغان ساکن در سویدن.

بحث پیرامون گزارش اساسی

عزیزانی که با فرهنگ انجمن و اصول نشست های ادبی، اجتماعی (سیاسی) اندکی آشنایی دارند یا دارای حد اقل سواد مکتبی می باشند، می دانند زمانی که از افراد تقاضا میگردد تا در مورد یک گزارش ارائه شده اظهار نظر نمایند آنها باید فقط و فقط در مورد همان گزارش ارائه شده به بحث، تبصره و اظهار نظر بپردازند و پرسش های را طرح کنند. اما در این جلسه متاسفانه با وجود تاکید های پیهم و پیشنهادات چندین بار هیئت رییسه، برخی از صحبت کننده ها با نشان دادن عدم آگاهی در مورد اصول جلسات و نشست های اجتماعی و بیگانگی کامل با این اصول، به بحث های شخصی، صحبت های خارج از موضوع، جبهه گیری های سیاسی و در اکثر موارد خلاف مواد مندرج اساسنامه، پرداختند.

با وجود تاکیدات مکرر هیئت رییسه، برخی از اشتراک کننده ها بیشتر اوضاع جلسه را به شکل غیرآگاهانه به مسائل سیاسی و اوضاع جاری کشور ربط میدادند و از آقای سحر رئیس انجمن انتقاد میکردند که در تظاهرات به طرفداری از ”جبهه مقاومت” نپیوسته است.

در بحث پیرامون گزارش اساسی هر یک محترم قاسم رامشگر، محترم انجینیر عزیز، محترم شعیب، محترم داکتر لطیفه، محترم سید رووف غوربندی، محترم زمری پنجشیری، محترم اصغری ، محترم فرید شیرزی و محترم ورور سخنرانی نموده و بیشتر روی گزارش اساسی و فعالیت های رییس انجمن صحبت نمودند.

یک تعداد با برکشیدن موضوعات قومی، کارکرد های محترم نیسم سحر را به صورت شخصی مورد انتقاد قرار داده و تا حدی به شخصیت محترم سحر بی حرمتی نمودند که بنده به عنوان یک افغان ذکر آن کلمات را در اینجا مناسب نمی دانم.

در پایان بحث روی گزارش اساسی برطبق اجندای جلسه پیرامون عدم مسوولیت هیئت اجرائیه انجمن افغان ها در سویدن در دوره گزارشدهی رای گیری شد و به اتفاق آراء پیشنهاد کمیسیون کنترول و بررسی انجمن در مورد عدم مسوولیت هیئت اجرائیه تائید گردید.

بخش دوم : انتخاب هئیت رهبری جدید

اعضای کمیسیون تدارک انتخابات که مشتمل بودند بر محترم فریده زیرک، محترم جنرال شبیر، محترم انور فرزام و محترم حریف معروف، مطابق اساسنامۀ انجمن و فیصلۀ جلسۀ عمومی، اعلام نمودند که محترم فریبا چرخی و محترم ویس عزت خود را برای پُست ریاست انجمن افغان ها در سویدن، کاندید نموده اند.

معلومات مختصر در مورد شخصیت و کارکرد های هر دو کاندید توسط محترم حریف معروف ارائه گردید. اما این صحبت ها نیز توسط یک تعداد افراد مشخص که از قواعد، مقررات، اصول انتخابات و وظیفۀ اعضای کمیسیون انتخابات اطلاع نداشتند، اخلال گردید.

با پیشنهاد کمیسیون تدارک انتخابات و موافقت اعضای جلسه، انتخابات دایر گردید. رای دهی به شکل سری و در حضور داشت یک نمایندۀ ناظر از هر دو کاندید، صورت گرفت.

هر چند طرح و ایجاد تنش های زبانی و سمتی و عدم آگاهی از اصول و پرنسیپ های کاری انجمن، نتایج رای گیری و ارزش آن را خیلی زشت و عاری از معیار های لازم برای یک انتخابات آزاد جلوه می داد، اما بنابر تنش های پیهم و خستگی همه اعضای انجمن، روند رای گیری به گونۀ سری و به طور عاجل آغاز گردید.

در این رای گیری محترم ویس عزت با کسب 107 رای در مقابل 89 رای توسط محترم فریبا چرخی، به عنوان رییس انجمن انتخاب گردید. این موضوع توسط انور فرزام و فریده زیرک اعلام گردید.

محترمه فریبا چرخی در صحبت اختتامیۀ خود ضمن عرض تبریک به محترم ویس عزت و اظهار سپاس از افرادی که به او رای داده بودند به دیدگاۀ حاکم سنتی و عاری از معیار های مدنی و اندیشه های طالبانی اشاره نموده، از موضعگیری های سمتی و زبانی و همچنان ایجاد تعصب و برخورد زن ستیزانه توسط برخی از حاضرین انتقاد نمود.

محترم ویس عزت نیز با ابراز تشکر از اعضای انجمن و اعتماد رای دهندگان، بر بی طرفی و عدم موضعگیری سیاسی انجمن تاکید نموده و اعلام داشت که انجمن افغان ها در سویدن بر اساس مواد مندرج اساسنامه، منحیث یک انجمن اجتماعی ـ فرهنگی، همچنان هویت خود را حفظ خواهد کرد.

معاون و سایر اعضای هیئت اجرائیه بر اساس پیشنهاد رییس انجمن تعین گردیدند.

محترمه خانم نرگس برنا معاون انجمن، محترمه سعیده جان وجدان مسئول شعبه زنان، محترم عنایت عادل مسئول امور ادغام (انتگریشن)، محترم اجمل عمر مسئول بخش ورزش، محترم سید حسین اصغری مسئول امور دینی،   محترم جیسی سینگ مسئول امور مالی، محترم احسان لیئون خراسانی مسئول امور جوانان و محترم سنجربیک به حیث منشی انجمن انتخاب گردیدند.

نظر به کمبود زمان و تقاضای (مالک رستورانت) مسوولیت معرفی بقیه اعضای هیئت رییسه جدید انجمن به رییس انجمن داده شد.

دوره های اعضای کمیسیون کنترول و بررسی و کمیسیون تدارک انتخابات برای یک دوره دیگر تمدید گردید.  

جلسۀ سالانه انجمن افغان ها در سویدن به ساعت 6 شام رسماَ پایان یافت.

یادداشت

انجمن افغان ها در سویدن در طول تاریخ بیست و هفت سالۀ خود برای نخستین بار یک نشست غیر معیاری و عاری از هر نوع اصول اخلاقی را تجربه کرد. انجمن ما برای اولین بار شاهد یک جلسۀ آگنده از تنش های شخصی، عقده مندی ها، مملو از کاربرد کلمات و جملات زن ستیزانه و کثیف ترین و بازاری ترین فرهنگ مبتذل کوچه و بازار بود.

خوشبختانه در این جلسه یک تعداد از هموطنان ما که به تازگی کشور را ترک نموده و وارد سویدن شده اند نیز حضور داشتند.

یک تعداد افراد بدون ثبت نام قبلی برای عضویت در انجمن، وارد سالون شدند و در انتخابات شرکت ورزیدند. این موضوع در مغایرت با فیصلۀ قبلی هیئت اجراییه انجمن در این مورد بود.

شوربختانه برخی از این افراد که تا هنوز در مورد جامعۀ کوچک افغان ها در این کشور و انجمن افغان ها در سویدن معلومات و آگاهی کافی ندارند با پرداخت پول حق العضویت و پول برای غذا چاشت، تحت نام تاجک و یا ”مقاومتی” به این هدف انتقال داده شده بودند تا گویا علیۀ یک خانم ”طالبی” رای خود را به کار ببرند. در حالی که هر دو کاندید محترم با هر دو قوم شریف تاجک و پشتون دارای پیوند خونی میباشند.  

باید یادآور شد که محترم ویس عزت و محترم خانم فریبا چرخی به صفت معاون و مسئول فرهنگی انجمن سال ها در این انجمن در کنار هم فعالیت های مثمر و قابل افتخار را برای انجمن افغان ها در سویدن انجام داده اند.

وسلام

محمد انور فرزام، سعیده وجدان، سیمین آقتاش، حریف معروف،جنرال شبیر احمد بدخشی اعضای هیئت رییسه جلسه.

ویس عزت، نرگس برنا، عنایت عادل، اجمل عمر، سید حسین اصغری، جیسی سینگ، احسان لیئون خراسانی و سنجربیک اعضای جدید هیئت اجراییه انجمن.

فریده زیرک، جنرال شبیر، انور فرزام و حریف معروف اعضای کمیسیون تدارک انتخابات.

داکتر اسد الله زیرک مسئول بخش کمیسیون نظارت و کنترول و سه عضو دیگر ( محترم سید اکرم لاچین ، محترم امین وجدان و محترمه سیمین آقتاش ) بحیث اعضای کمیسیون

استکهلم 21 نوامبر 2021

پروتوکول توسط محترم حریف معروف سکرتر تحریر هیئت رئیسه مجمع عمومی انجمن نوشته شده است .

Lämna ett svar