انجمن افغانها در سویدن | په سویدن کی دافغانانو ټولنه | Afghanska Föreningen i Sverige

Blog

تظاهرات

گزارش از تظاهرات پناهجويان افغان با پناهجويان عراقي در برابر دادگاه عالي مهاجرتي سويدن

تظاهرات مشترک پناهجويان افغان با پناهجويان عراقي بتاريخ 20 اگست 2007بساعت يک بعد از ظهر در ميدان بريالس پيشروي دادگاه عالي مهاجرتي سويدن آغاز گرديد درين تظاهرات آقاي کاله لارشون سخنگوي حزب چپ در امور پناهندگي و عضو پارلمان سويدن ، آقاي نسيم سحر معاون انجمن افغانها و خانم سوسان رئيس شوراي پناهجويان عراقي ها در سويدن سخنراني نمودند . ژورنالستان از تلويزيون سويدن و کانال 4 تلويزيون جريان تظاهرات را فلم برداري نموده و براي کانالهاي مربوطه گزارش تهيه نمودند . سپس از ساعت دو الي سه  بعد از ظهر ملاقات با نمايندگان دادگاه عالي پناهندگي صورت گرفت . درين ملاقات از جانب پناهجويان سه نفرهر يک :  آقاي ويکتور بعنوان مشاور ، خانم سوسن مسوول شوراي پناهجويان عراقي ها  و آقاي نسيم سحر معاون انجمن افغانها در سويدن و جانب دادگاه پنج نفر حضور داشتند

آقاي ويکتور جانب پناهجويان را معرفي نموده و در مورد موضوع توضيحات مختصر داد و سپس رشته سخن را به آقاي نسيم سحر داد . آقاي نسيم سحر نخست پيرامون وضعيت سياسي و امنيتي افغانستان روشني انداخت وتاکيد نمود که در افغانستان مناطق به اصطلاح ” امن ” وجود ندارد . او به تعقيب آن از وضعيت پناهجويان افغان که مدت طولاني در سويدن زندگي نموده واغلب آنها کار هاي ثابت داشته و با فيصله هاي متحد المال اداره مهاجرت نه تنها کارهايشانرا از دست داده بلکه زندگي شان با ديپورت اجباري در معرض خطر قرار گرفته است و هم در مورد اعتراضات پناهجويان وبالخصوص اعتصاب غذايي درين مدت معلومات داد و نيز از برخورد طالبي اداره مهاجرت با پناهجويان سخن گفت و تقاضا نمود تا وضع واقعي افغانستان  بادرنظرگرفتن  نظريات نهاد ذيربط و بويژه کميته سويدن براي افغانستان بررسي  گردد و فيصله هاي مجدد در زمينه از جانب اداره مهاجرت صادر گرد د ، البته  نقش دادگاه عالي درين زمينه مهم ميباشد . و در پايان تقاضا گرديد تا بنابر وضعيت کنوني افغانستان براي افغانها اقامت دايمي داده شود  . نماينده انجمن لست هشت هزار نفري در حمايت از خواست افغانها را در اختيار نمايندگان دادگاه عالي قرار داد . سپس  خانم سوسان در مورد وضعيت عراق و پناهجويان عراقي صحبت نمود

ستين هيکشرSten Heckscher رئيس دادگاه عالي مهاجرتي در پايان گفت که آنها به تلاشهاي پناهجويان  احترام ميگذارند و آنها قوانين جاري سويدن را ملاک عمل خود قرار ميدهند ودر مورد هر دوسيه فيصله انفرادي صورت ميگيرد و ايشان خاطر نشان ساختند که دادگاه عالي مهاجرتي سويدن از ساير دادگاه ها تفاوت دارد . اين دادگاه   جوانب مختلف قضيه را در نظر دارد

در پايان ملاقات  يادداشتها  ولست  امضا هاي جمع شده در حمايت از پناهجويان افغان توسط نماينده انجمن افغانها و هم يادداشتها از جانب سوسان به رئيس  دادگاه عالي مهاجرتي سويدن تقديم گرديد

گزارش ازگرداننده سايت           

 

Foto : demonstrationen vid Migrationsöverdomstolen den 20 aug.2007.

فوتوهاي تظاهرات  پناهجويان افغانها  با پناهجويان عراقي مورخ 20 اگست 2007 در برابر دادگاه عالي مهاجرتي سويدن

Lämna ett svar