انجمن افغانها در سویدن | په سویدن کی دافغانانو ټولنه | Afghanska Föreningen i Sverige

Blog

اطلاعيه

کنسرت فردین فاخر در سوندسوال

بمناسبت عیدسعید فطر کنسرت هنرمند خوش صدا و مستعد فردین فاخر در شهر سوندسوال ( Sundsvall) برگزار میگردد

زمان : شنبه ۱۶ جولای ۲۰۱۶ ساعت ۱۸.۰۰  

قیمت تکت مبلغ ۲۰۰ کرون 

http://www.youtube.com/watch?v=XXq_kgO3kY8 

Lämna ett svar