انجمن افغانها در سویدن | په سویدن کی دافغانانو ټولنه | Afghanska Föreningen i Sverige

Blog

اطلاعيه

کنسرت عیدی

کنسرت عیدی ادریس سجادی، زلمی آرا وآرزو نیکبین همراه با رومان حساس ( کیبورد نواز) ، صبور کریمی ( طبله نواز) ، یحی احمدزی (دهل نواز) و حیدر ولی ( رباب نواز)م

 18.00زمان: 9 اگست، ساعت 

 مکان : جمنازیوم نکه ، شهر استاکهولم 

قیمت تکت : پیش خریدمبلغ 270 کرون ، در روز کنسرت مبلغ 300 کرون

 

Lämna ett svar