انجمن افغانها در سویدن | په سویدن کی دافغانانو ټولنه | Afghanska Föreningen i Sverige

Blog

اطلاعيه

کنسرت عمرورامین شریف و ساقی در استاکهولم

 

کنسرت رامین شریف ، عمر شریف و علی ساقی ، شام جمعه مورخ 9 سپتمبر 2016 در شهر استاکهولم برگزار میگرد

قیمت تکت مبلغ 300 کرون ، برای پناهجویان با تخفیف مبلغ 200 کرون ، برای جوانان 7 الی 13 مبلغ 200 کرون و برای اعضای انجمن افغانها نیز با تخفیف  بفروش میرسد . برای اطفال زیر سن هفت مجانی میباشد . کنسرت در داخل شهر توسط رستورانت سلطانی ( Sultani Catering & Event)به آدرس زیر برگزار میگردد   

Adress: Filadelfiakyrkan .  Rörstrandsvägen 5 , 11430 Stockholm    

 http://www.youtube.com/watch?v=pzIYxKRECYk&feature=youtu.be 

https://www.facebook.com/sultanicatering/videos/1751934178406394/

 غرض اطلاعات بیشتر به فیسبوک رستورانت سلطانی به آدرس زیر مراجعه کنید 

https://www.facebook.com/sultanicatering/videos/1751934178406394/

Lämna ett svar