انجمن افغانها در سویدن | په سویدن کی دافغانانو ټولنه | Afghanska Föreningen i Sverige

Blog

اطلاعيه

کنسرت استاد حسین بخش در رستورانت سلطانی

قرار است جمعه شب مورخ ۳۰ جون ۲۰۱۷ کنسرت استادحسین بخش در رستورانت افغانی واقع سولینتونا از ساعت شش شام الی ۱۲ شب برګزار شود.در کنسرت غذای لذیذ افغانی سرویس خواهد شد . تکت دخولی مبلغ 250 کرون میباشد. برای اعضای انجمن افغانها در سویدن تخفیف درنظر ګرفته شده است . غرض ریزرف جای لطفا به شماره زیر تماس بګیرید
0760522299
Bergkällavägen 32 , 17992 Sollentuna
https://www.youtube.com/watch?v=Y54zqTYP0TY

Lämna ett svar