انجمن افغانها در سویدن | په سویدن کی دافغانانو ټولنه | Afghanska Föreningen i Sverige

Blog

Allmänt

کمبود مترجمان دری

کمبود مترجمین افغانی به زبان دری!

افغانان که به کشور سویدن پناهندگی میدهند، در اولین قدم محتاج ایرانیان میگردند، یعنی مترجم که برایش از دفتر مهاجرین تعین میگردد اکثرأ از کشور ایران است و همین باعث میشود که این هموطن ما مشکلات خود را به صورت
درست برای مامور دفتر مهاجرین فهمانیده نمیتواند زیرا مترجم ایرانی به زبان دری بلدیت ندارد تا به صورت درست حرفهای هموطن ما را ترجمه کند. این عمل باعث شده که تعداد زیادی افغانها از دفتر مهاجرین جواب رد گرفته اند چون مترجم حرفهای وی را بصورت درست به دفتر مهاجرین ترجمه نکرده است.

چرا ما افغانان در این کشور بیگانه نیز محتاج ایرانیان باشیم؟

در این کشور تعداد زیاد افغانها هستند که به زبان دری، پشتو و سوئدی بلدیت کامل دارند اما نمیخواهند که برای هموطنان خویش خدمتی از طریق ترجمانی انجام دهند. خواهشمندم کسانیکه علاقه دارند به هموطنان خود کمک و مساعدت زبانی نمایند تا در آینده افغانهای ما محتاج مترجمان ایرانی نشوند هر چه عاجلتر به دفاتر تربیوی ترجمان مراجعه نمایند. بنده آدرس های را برایتان معرفی میکنم تا به آنجا به تماس شده و کورس کوتاه مدت و یا دراز مدت ترجمانی را خوانده و مصدر خدمت وطنداران خویش گردید.

1.Gävleborg

Byggmästargatan 12
803 24 Gävle

2. Stockholm:

Västerorts Tolkförmedling

Århusgatan 219, 164 45 KISTA 08 420 513 51

Stockholms Tolkförmedling

Rålambsvägen 17, 112 59 Stockholm 08 120 800 00

3. Skåne

Skånes TolkförmedlingSkånes Tolkförmedling

Föreningsgatan 47
211 52 Malmö

4. Jönköping

Stora Gålleryd 6 , 565 91 Mullsjö

Tel 0392-123 12

5. Göteborg

Gibraltargatan 100, 412 79 Göteborg Tel: 031-18 00 99. Fax: 031-18 00 98 @-post: tolk@alfa.telenordia.se

هموطنان عزیز شما میتوانید در <google> آدرس محل که زندگی میکنید بنویسید مثلأ <……….. tolkförmedling>  در صورت موجودیت دفاتر ترجمانی حتمأ آدرس و شماره تیلفون آنها در ساید شان موجود است به پیدا میشود، کوشش کنید تا فعالیتی از خود داشته باشید.

ما نباید بگذاریم تا افغانان که جدیدأ پناهندگی میدهند محتاج مترجمین ایرانی باشند.

ویس ویسی

مسئول بخش انتگراشون در انجمن افغانها استکهلم

 

Lämna ett svar