انجمن افغانها در سویدن | په سویدن کی دافغانانو ټولنه | Afghanska Föreningen i Sverige

Blog

شرکتهاي افغاني

کلینیک صحی خصوصی با مدیریت داکتر لطیف حفیظ

کلینیک صحی خصوصی ( Bromma akuten) در شهر استاکهولم به مدیریت داکتر حفیظ لطیف در خدمت افغانهای عزیز میباشد.

این کلینیک ظرفیت استخدام داکتران و پرسونل افغانتبار را داشته و تلاش مینماید تا پرسونل کلینیک به زبانهای مختلف در خدمت هموطنان باشد.

از افغانهای عزیز تقاضا میگردد که خود و اعضای فامیل شانرا در این کلینیک صحی غرض انجام معاینات صحی ثبت نمایندتا ظرفیت این کلینیک افزایش یابد.

غرض کسب اطلاعات بیشتر لینک های زیر را کلیک نمایید

ویب سایت کلینیکhttp://www.brommaakuten.se/

مصاحبه با داکترحفیظ لطیف رئیس یک کلینیک صحی در شهر استاکهولم

Lämna ett svar